Determination of the rolling resistance coefficient of pneumatic wheel systems

Wyznaczanie współczynnika oporu toczenia pneumatycznych układów kołowych

  • Łukasz Warguła Poznan University of Technology, Faculty of Transport Engineering, Chair of Basic of Machine Design
  • Mateusz Kukla Poznan University of Technology, Faculty of Transport Engineering, Chair of Basic of Machine Design
  • Bartosz Wieczorek Poznan University of Technology, Faculty of Transport Engineering, Chair of Basic of Machine Design
Keywords: pneumatic wheel systems, rolling resistance coefficient, non-road vehicles

Abstract

The basic resistance during moving objects that are equipped with a circular system is rolling resistance. In objects powered by muscle power, such as: bicycles, wheelchairs, mobile machines, shelves and storage trolleys, the problem of rolling resistance limitation is more important than in the case of structures powered by engines characterized by a significant excess of driving force relative to the sum of resistance forces. Research is being carried out on limiting the rolling resistance force, however, there is a lack of methods for measuring this parameter in the actual operating conditions of devices with a drive system without a drive unit. In the article for research, an innovative method was used of measuring the rolling resistance coefficient of objects equipped only with the rolling chassis of accordance with the patent application P.424484 and a test device compatible with the patent application P.424483. The study involved a pneumatic wheel commonly used in wheelchairs, the use of which gains popularity with increased interest in the construction of electric or diesel vehicles with low energy demand. Examples of such vehicles are available during the Shell Eco-marathon competition. The study was financed from the means of the National Centre for Research and Development under LIDER VII programme, research project no. LIDER/7/0025/L-7/15/NCBR/2016.

References

1. Andrzejewski P., Use of remote work tools in activities of vehicles designers scientific circle. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, Nr 52/2017, p.11-14, ISSN 2353-1290
2. Dębicki M., Car theory. Drive theory (original title in Polish: Teoria samochodu. Teoria napędu) WNT, Warszawa1969.
3. Domek M., Opory ruchu pojazdu oraz minimalizacja oporów toczenia. Napędy i Sterowanie, R. 19, nr 12, p. 96-100, 2017
4. Grishkevich A.I., Automobiles, Theory (original title in Russian: Автомобили, Теория,) Издателъство Вышэишая Школа 1986.
5. Łach A., Wyleżoł M., Skarka W., Main aspects of modeling race car body designed for Shell Eco-marathon. Mechanik nr 2/2015 p. 148-151
6. Merkisz J., Pielecha J., Stojecki A., Jasiński R., The influence of terrain topography on vehicle energy intensity and engine operating conditions, Combustion Engines, 162(3) p.341-349, 2015. ISSN 2300-9896
7. Minchejmer A., The theory of a moving car Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.
8. Mitschke M., Dynamika samochodu. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1977.
9. Mitschke M., Car Dynamics. T. 1. Drive and braking WKŁ, Warszawa 1987.
10. Orzełowski S., Construction of chassis and car bodies (original title in Polish: Budowa podwozi i nadwozi samochodowych)., WSiP, Warszawa 1996. ISBN 83-02-08785-8
11. Polasik J., Waluś K.J., The tire pressure monitoring system – an overview of solutions. Logistyka, nr 4, 5363-5367, CD 2, 2015.
12. Prochowski L., Car vehicles. Movement mechanics (original title in Polish: Pojazdy samochodowe. Mechanika ruchu), WKŁ, Warszawa 2008. ISBN 978-83-206-1701-6
13. Prochowski L., Unarski J., Wach W., Wicher J., Car vehicles. Basics of reconstruction of road accidents (original title in Polish: Pojazdy samochodowe. Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych) WKŁ, Warszawa 2008. ISBN 978-83-206-1688-0
14. Reimpell J., Sponagel P. Chassis technology: tires and wheels (original title in German: Fahrwerktechnik: Reifen und Räder) Vo-gel Buchverlag, Würzburg 1988.
15. Sawicki P., Waluś K.J., Warguła Ł., The comparative analysis of the rolling resistance coefficients depending on the type of surface – experimental research. Transport Means 2018 : Proceedings of the 22nd International Scientific Conference, October 03-05, 2018, Trakai, Lithuania. Part 1, p. 434 – 441
16. Siłka W., Theory of car motion, part II. Energy consumption of traffic and fuel consumption (original title in Polish: Teoria ruchu samochodu, cz. II. Energochłonność ruchu i zużycia paliwa) WSI, Opole 1994.
17. Siłka W. The theory of a moving car (original title in Polish: Teoria ruchu samochodu), Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002. ISBN 83-204-2748-7
18. Skoberla R., Skarka W., Drive system of lightweight electric vehicle competing in Shell Eco-marathon. Mechanik nr 4/2016 p.324-325, DOI: 10.17814/mechanik.2016.4.47
19. Sydor M., Choosing and operating a wheelchair (original title in Polish: Wybór i eksploatacja wózka inwalidzkiego) Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Po-znań 2003. ISBN 83-7160-315-0
20. Targosz M., Cichoński K., Kotysz R., Gleń M., Szymon A., An experimental investigation of the energy consumption for light-weight electric vehicle. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 3(99)/2014.
21. Taryma S., Opór toczenia opon samochodowych. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.
22. Taryma S., Woźniak R., Passenger car tyres/road rolling resistance measurements on different surfaces. Archiwum Motoryzacji 2, p.1-10, 2006.
23. Tyczka M., Skarka W., Electric car with hydrogen fuel cell stack power supply. An alternative to battery power supply? Mechanik nr 3/2016 p. 238-239, DOI: 10.17814/mechanik.2016.3.32
24. Warguła Ł., Wieczorek B., Kukla M., The determination of the rolling resistance coefficient of objects equipped with the wheels and suspension system - results of pilot tests. MATEC Web of Conferences (2019), MMS 2018, (in print)
25. Warguła Ł., Wieczorek B., Kukla M., patent application number P.427855, Zestaw modyfikacyjny układu napędu do hybrydowego elektryczno-ręcznego do wózka inwalidzkiego (2018.11.21)
26. Wieczorek B., Warguła Ł., Waluś K.J., Krawiec P., patent application number P.424484, The method of determining the rolling resistance coefficient of objects equipped with the wheels and sus-pension system. (original title in Polish: Sposób wyznaczania współczynnika oporów toczenia obiektów wyposażonych w układ jezdny) (2018.02.02)
27. Wieczorek B., Warguła Ł., Waluś K.J., Kukla M., patent application number P.424483, A device for measuring the rolling resistance of objects equipped with the wheels and suspension system. (original title in Polish: Urządzenie do pomiaru siły oporów toczenia obiektów wyposażonych w układ jezdny) (2018.02.02)
28. Wieczorek B., Zabłocki M., Dźwigniowy system napędowy wózka inwalidzkiego, patent number PL223141B1, date of patent application (07.07.2014)
29. Wieczorek B., Zabłocki M., Piasta przekładniowa wielobiegowa do ręcznych wózków inwalidzkich. patent number PL223142B1, date of patent application (07.07.2014)
30. Wierciński J., Reza A., Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2002. ISBN 83-87425-65-6
31. Zadorożny T., Żymełka S., Holewiak F., Katunin A., Optimal materials selection for construction of ultra-lighweight racing vehicle. Modelowanie inżynierskie 43, p. 265-272, Gliwice 2012, ISSN 1896-771X
32. https://www.autocentrum.pl/publikacje/relacje/eko-maraton-2007/
Published
2019-02-26
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests