Zagrożenia i wypadki drogowe spowodowane nie ustępowaniem pierwszeństwa

Failure-to-yield accidents and their dangers

  • Grzegorz Koralewski Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, Instytut Logistyki i Organizacji Transportu
  • Rafał Wrona Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, Zakład Transportu
Keywords: road accident, right-of-way, road safety

Abstract

In this article the problem connected with failure-to-yield accidents has been presented.  The most common scenario involved drivers turning from the minor road.  Road traffic regulations, which regulate the behavior of the drivers at the intersections, have been presented in this article.  Tragic results of the failure-to-yield accidents have been shown.  There are many examples of road accidents due to failure-to-yield presented as well. The author of the article has attempted to evaluate the causes of such inadequate behavior of drivers at the intersections.

References

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017r poz. 128 z późniejszymi zmianami).
2. Stefański R., Prawo o ruchu drogowym, Komentarz wyd. 3, 2008.
3. Prochowski L., Unarski J., Wach W., Wicher J., Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych, WKiŁ, Warszawa 2008.
4. Koralewski G., Wrona R., Wykorzystanie zapisów kamer wideo w rekonstrukcji zdarzeń drogowych, AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Nr 6/2016, s. 223-226.
5. Koralewski G., Wrona R., Niebezpieczne zdarzenia na lotniskach oraz ich monitorowanie, AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Nr 12/2017, s. 253-256.
6. Opracowanie zbiorowe, Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego, IES, Kraków 2010.
Published
2019-02-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology