Dyscyplina przestrzegania przepisów bezpieczeństwa ruchu w towarowym transporcie drogowym

Compliance with traffic safety regulations in road freight transport

  • Grzegorz Koralewski Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, Instytut Logistyki i Organizacji Transportu
  • Iga Karolak Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym
  • Michał Koralewski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Rafał Wrona Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Silników Spalinowych, Transportu i Ekologii, Zakład Transportu
Keywords: professional driver, road transport, driver's work time frame, traffic monitoring tools

Abstract

The paper discuss the issues of safe transport of goods by road transport in the aspect of constantly increasing traffic intensity. The aspiration of the transport companies owners is to maximize profits even at the price of non-compliance with applicable traffic regulations, especially in the field of drivers' working hours. It often causes dangerous traffic situations, resulting in accidents, and their main cause is driver fatigue. The paper presents research regarding the knowledge of traffic regulations, in particular on the applicable standards of working time for truck drivers. The most frequent causes of violation of driver's working time frame caused by the drivers themselves, as well as forced by transport companies owners, forwarders or dispatchers were subject to the research. The ergonomic conditions of the driver’s cabin and trucks equipment as well as the health consequences of professional drivers were also analyzed.

References

1. Dz. U. 1999 Nr 94 poz. 1087 – Oświadczenie Rządowe z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tej umowy.
2. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 879 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
3. Dz. U. UE L z dnia 11 kwietnia 2006 r.) – Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego….
4. Dz. U. 2014 poz. 408 – Zmiana do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe prze-wozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., przyjęte w Genewie w dniach 27 listopada 2003 r., 16 marca 2006 r. i 20 czerwca 2010 r.
5. Gil L., Kozłowski E., Paul K., Olejnik K., Rozwój transportu samo-chodowego w Polsce w latach 2011–2015. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Nr 11/2016, s. 58-62.
6. Gil L., Kryczka M., Ignaciuk P., Kozłowski E., Cholewiński S., Przyczyny nieprzestrzegania przepisów przez kierowców zawodowych. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Nr 11/2016, s. 63-66.
7. Gil L., Kruszyńska-Szadziewska M., Erd A., Pieniak D., Walczak A., Odpoczynek w pracy kierowcy zawodowego. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Nr 12/2017, s. 110-113.
8. Gil L., Pieniak D., Ignaciuk P., Piernikarski D., Czas pracy kierowcy a logistyka transportu, Autobusy Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe Nr 3/2013, s. 352-356.
9. Gil L., Ignaciuk P., Pieniak D., Wpływ zmian w czasie pracy kierowcy na logistykę transportu, Logistyka Nr 2/2014, s. 231-235.
10. Jamroz K., Smolarek L. Analiza wpływu zmęczenia kierowców na ryzyko na drogach krajowych. Drogownictwo Nr 4/2012, s. 17-21.
11. Łuczak A., Żużewicz K. Zmęczenie kierowców a bezpieczeństwo pracy. Bezpieczeństwo pracy: nauka i praktyka Nr 4/2006, s. 22-26.
12. Paluch S. Czas pracy kierowców. Vademecum kierowcy i praco-dawcy. Piła 2013.
Published
2019-02-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests