Wpływ powierzchniowej korozji lokalnej na zmiany charakterystyk geometrycznych przekrojów poprzecznych prętów stalowych i analiza możliwych następstw

The effect of surface corrosion of the changes to the geometric characteristic cross sections of steel rods and analysis of possible consequences

  • Aniela Glinicka Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
Keywords: corrosion of steel rods, corrosion of road barriers

Abstract

The article analyzes the effects of surface atmospheric coagulation on steel elements. A brief overview of selected corroded road structures in urban infrastructure was presented. In order to carry out calculations of the bearing capacity and deformability of elements of a corroded structure, it is necessary to start from determining its corroded geometrical dimensions. The geometric characteristics of the corroded elements are changed compared to the new element. This affects the load capacity and deflection of beams.

References

1. Lutes L.D., Kohutek T.L., Ellison B.K., Konen K.F. , Assessing the compressive strength of corroded tubular members. Applied Ocean research, 2001, 23, s. 263-268.
2. Roberge P.,R., Corrosion Engineering. Principle and Prac-tice. McGraw-Hill, USA, 2008.
3. ISO 9223, 1992. Corrosion of metals and alloys – Corrosivity of atmospheres – Classification.
4. Baboian R. (ed): Corrosion Engineering. Nace International, Houston, 2002.
5. Liula C., Miyashita T., Nagail M., Analitycal study on shear capacity of steel I-girders with local corrosion nearby supports. Procedia Engineering 2011, 14, s. 2276-2284.
6. Dębski H., Ferdynus M., Krupa P., Bariery ochronne jako środki bezpieczeństwa transportu drogowego, Logistyka 2015, CD2 str. 2926-2931.
7. Mikołajków L., Drogowe bariery ochronne. WKiŁ, 1983.
8. Glinicka A., Wasilewska K., Niebezpieczeństwo korozji infrastruktury miejskiej, „Logistyka” 2011, nr 6, s.1133 – 1138.
9. Rahgozar R.: Remaining capacity assessment of corrosion dam-aged beams using minimum curves, “Journal of Constructional Steel Research”, 65, 2009, s. 299-307.
10. Yanfei C., Xin L., Chai Y.H, Zhou J., Assessment of the flexural capacity of corroded steel pipes. International Journal of Pressure Vessels and Piping. 2010, 87, s. 100-110.
11. Glinicka A., Ajdukiewicz C., Imiełowski S., Effects of uniformly distributed side corrosion on thin-walled open cross-section steel columns. Skutki równomiernej korozji słupów stalowych o przekrojach cienkościennych otwartych. „Roads and Bridges – Drogi i Mosty”, ISSN 1643 – 1618, e-ISSN: 2449-769x, 15/2016, p.257 – 270.
12. Glinicka A., Imiełowski S., Ajdukiewicz C., Influence of uniformly distributed corrosion on the compressive capacity of selected thin walled metal columns. “Procedia Engineering” (2015), Vol/issue 111C pp. 262 - 268, doi 10.1016/j. proeng. 2015.07.087.
13. Yu. W.W., LaBoube R.A., Cold – Formed Steel Design. John Wiley $Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2010.
14. Glinicka A., Maciąg M., Wyboczenie techniczne idealnych prętów ściskanych ulegających korozji atmosferycznej. „Inżynieria i Budownictwo”, 2019, nr.1, str.12 – 16.
15. Glinicka A., Ajdukiewicz C., Skutki powierzchniowej korozji globalnej schodów stalowych, Autobusy, bezpieczeństwo i ekologia, 2017, nr. 6, str. 171-174.
16. Figiel F., Kształtowanie charakterystyk powstrzymywania pojazdów przez bariery drogowe spełniające kryteria badań zderzeniowych, Autobusy – Eksploatacja i testy, 2017, nr 7-8, str.175-180.
17. Jastrzębski P., Mutermilch J., Orłowski W., Wytrzymałość materia-łów. Tom 2. Arkady, 1985.
Published
2019-02-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology