Ocena wpływu dodatku biowęglowodorów w paliwie na wybrane parametry procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym

Estimation of combustion process parameters in a diesel engine supplied with a mixture of gas oil and synthetic fuels

  • Wincenty Lotko Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Kamil Łodygowski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wydział Społeczno-Techniczny, Katedra Inżynierii i Technologii
Keywords: alternative fuels, synthetic fuels, diesel engine

Abstract

The paper presents test results carried out with using of CI engine fuelled with diesel oil and synthetic fuels. Research results show that SYNON be used in diesel fuel. Combustion proces of such fuel blends depend on mixture composition. Using of SYNON in mixture with diesel oil follows to increase a value of maximium pressure rise in cumbustion chamber.

References

1. Łodygowski K., Zastosowanie ogniw paliwowych typu PEMFC jako źródło napędu pojazdu samochodowego, Oficyna wydawnicza Black Horse, Poznań 2013.
2. Labeckas G., Slavinskas S., Performance and emission characteristics of a direct injection diesel engine operating on KDV synthetic diesel fuel, Energy Conversion and Management; Volume 66, February 2013, Pages 173–188.
3. Lotko W., Zasilanie silników wysokoprężnych mieszaninami pali-wa rzepakowego z olejem napędowym, Wydawnictwo Politechnika Radomska, Radom 2008.
4. Lotko W., Górski K., Longwic R., Nieustalone stany pracy silnika wysokoprężnego zasilanego olejem napędowym z eterem etylo-tert butylowym, WKŁ, Warszawa 2010.
5. Lotko W., Górski K., Zasilanie silnika wysokoprężnego mieszani-nami ON i EETB, WNT Warszawa 2011.
6. Lotko W., Niepowtarzalność opóźnienia samozapłonu paliwa, Archiwum Motoryzacji, pp. 195-209, 3-4 2008.
7. Lotko W., Studium zastosowań paliw alternatywnych do silników o zapłonie samoczynnym. Radom: Politechnika Radomska, 2003.
8. Łodygowski K., Paliwa syntetyczne do zasilania silników spalinowych z zapłonem samoczynnym, TTS Technika Transportu Szynowego, no. 10, 2013.
9. Górski K., Longwic R., Lotko W., Łodygowski K.: Ocena wybranych parametrów procesu spalania w silniku o zapłonie samo-czynnym zasilanym mieszaninami oleju napędowego z syntetycznym paliwem; TTS Technika Transportu Szynowego; no. 12, 2015
Published
2019-02-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests