Możliwości i problemy transportu ładunków ponadnormatywnych na terenie miasta Szczecin

Possibilities and problems of oversize cargo in road transport in Szczecin

  • Paweł Janczak Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
  • Zbigniew Matuszak Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny
  • Iwona Żabińska Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Keywords: oversize cargo, transport

Abstract

In this article, the authors characterized the possibilities of oversize cargo in road transport in Szczecin. The specifics of providing oversize cargo in Szczecin was emphasized, taking into account the city's location over water reservoirs. Water, air, rail and car transport were included in this paper. Specific attention was paid to the transport of oversize cargo. Places impeding the transport of oversize cargo were indicated in the road structure of Szczecin.

References

1. Galor M., Przewóz i technika mocowania ładunków ponadnormatywnych w transporcie, Wyd. AM, Szczecin 2011.
2. http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=293 (dostęp 17.09.2013).
3. http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=587 (dostęp 17.09.2013).
4. Jóźwiak Z., Kawa M., Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych w transporcie ładunków ponadnormatywnych, Logi-styka, 4/2009, CD.
5. Rozporządzenie Ministra z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych – Dz. U. Nr. 212, poz. 2072.
6. Rudziński R., Kowalska M., Istota i charakterystyka ładunków ponadnormatywnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 2012, 22, nr 95.
7. Stajniak M., Transport i spedycja. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Wyd. Biblioteka logistyka, Poznań 2008.
8. www.allkar.de/pl/galerie/062Psamoloty3.php (dostęp 17.09.2013).
9. www.bilax.pl/pl-zd-perevozka-negabarita.php (dostęp 17.09.2013).
10. www.google.pl/maps/ (dostęp 17.09.2013).
Published
2019-02-26
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management