Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce

Road infrastructure in Poland 2014-2030

  • Jan Targosz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Robotyki i Mechatroniki
  • Jacek Wiederek Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: -

Abstract

The article discusses road infrastructure and its evolution to this day, as well as plans for further expansion of the public road network and the national road network until 2020/2030.

References

1. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. Dz.U. nr 128, poz. 1334, z pózn. zm., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.
3. Dz.U. nr 43, poz. 430, z pózn. zm., Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
4. M.P. z 2011 r. Nr 36, poz. 423., Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
5. M.P. z 2013 r. poz. 75., Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)
6. Załącznik do uchwały Rady Ministrów, Projekt Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020, departament Dróg i Autostrad 2014
7. Dz.U. 1998 nr 103 poz. 652 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów.

Publikacje naukowe
1. Kaliński J., Autostrady w Polsce, czyli drogi przez mękę, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2011, ISBN 978-83-7729-116-0
2. Misiak J., Mechanika ogólna, Wydawnictwo Naukowo -Techniczne 1993 r.

Internet
1. https://www.gddkia.gov.pl/pl/958/zamowienia-publiczne
2. https://www.gddkia.gov.pl/pl/3287/Program-Budowy-Drog-Krajowych
3. https://www.gddkia.gov.pl/pl/928/remonty-drog-krajowych
4. http://fakty.interia.pl/raporty/raport-polskiedrogi/informacje/news-historia-polskiego-drogownictwa-od-wielkiej-ruiny-do-sieci-a,nId,1939322
Published
2019-02-26
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency