Rejestratory parametrów lotu współczesnych samolotów wielozadaniowych eksploatowanych w Polskich Siłach Zbrojnych

The flight recorders of modern multi-role aircraft operated in the Polish Armed Forces

  • Edyta Janeba-Bartoszewicz Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
  • Rafał Zadencki 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach
  • Wojciech Misztal 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach
Keywords: flight parameter recorders, multi-purpose aircraft, flight safety

Abstract

In the operation of multi-purpose aircraft used in the Polish Armed Forces, various flight parameter registration systems are used, which results from the diversification of supplies of aircraft used in the Polish Army. The first technologies, imported from the east, were gradually enriched with Spanish solutions, up to the American ones mounted on F-16 airplanes. The indigenous research and scientific activity is also very important. It has found application in Polish airframe structures and modifications of older types of structures used in the Polish Armed Forces over the last decades. The article lists the systems for recording aircraft F-16 and MiG-29.

References

1. Bartoszewicz J., Rojewski A., Urbaniak R., Protection systems of multirole jet aircraft system, Chemical Engineering Transactions, 2018, vol. 70, p. 2017-2022.
2. Bartoszewicz J., Rojewski A., Analysis and diagnostics of turbine jet engine RD-33 damage, Air Traffic Engineering International Scientific Conference, Warszawa, 2018.
3. GE Aviation, GE Aviation’s Data Aquisition System: the next generation data and recording system, Grand Rapids.
4. Instrukcja Obsługowa 31 BLT Poznań-Krzesiny, Rejestratory zabudowane na samolocie F-16.
5. Janeba-Bartoszewicz E., Kiciński M., Rojewski A., Risk of hydrazine usage at civil airports, Journal of Mechanical and Transport Engineering, 2017, vol. 69, no. 2, p. 13-22.
6. Janeba-Bartoszewicz E., Kiciński M., Potencjalne zagrożenie stosowania hydrazyny w systemie awaryjnego zasilania samolotów F-16, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2017, nr 6, s. 230-235.
7. Janeba-Bartoszewicz E., Idaszewska N., Zadencki R., Bieńczak K., Analiza porównawcza właściwości fizykochemicznych paliw ciekłych stosowanych w lotnictwie, Konferencja Naukowo-Techniczna „Nasze stulecie. Nauka dla obronności”, Poznań, s. 253-262.
8. Janeba-Bartoszewicz E., Rojewski A., Analysis of hazards occur-ring during the use of hydrazine, Air Traffic Engineering International Scientific Conference, Warszawa, 2018.
9. Satkowski W., Gospodarka materiałami niebezpiecznymi w ba-zach lotnictwa wojskowego w zmiennych warunkach działania, PhD Thesis, Poznań 2016.
10. Trelka M., Monitorowanie uszkodzeń zespołu napędowego w zmiennych warunkach działania samolotu MiG-29, PhD Thesis, Poznań 2016.
Published
2019-02-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests