Analiza właściwości paliw stosowanych współcześnie w silnikach statków powietrznych

Analysis of fuel properties applied at a structure of aircraft

  • Edyta Janeba-Bartoszewicz Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Keywords: liquid aviation fuels, alternative fuels in the aerodrome, hydrazine

Abstract

The article presents the current status of liquid fuels used in aviation. The physicochemical properties of these liquids are discussed against the background of the type of aviation and mission. Aviation fuels are mixtures of hydrocarbons most often obtained from conservative or processing crude oil, supplemented with additives improving their exploitation properties. Currently, aviation fuels occur in two basic types: fuels for turbojet engines and fuels for piston engines. The basic fuel for commercial air transport and military aviation is fuel for turbo-propeller engines. Synthetic compounds and various types of alternative fuels are used more rarely as aviation fuels. A specific role is played by hydrazine used in the emergency power supply system of aircraft, for example, in multi-purpose fighter planes F-16.

References

1. Pągowski Zb., Lotnicze paliwa i oleje, Prace Instytutu Lotnictwa w Warszawie, nr 129, s.117-127
2. Janeba-Bartoszewicz E., Idaszewska N., Zadencki R., Bieńczak K., Analiza porównawcza właściwości fizykochemicznych paliw ciekłych stosowanych w lotnictwie, Konferencja Naukowo-Techniczna „Nasze stulecie. Nauka dla obronności”, Poznań, s. 253-262.
3. Satkowski W., Gospodarka materiałami niebezpiecznymi w ba-zach lotnictwa wojskowego w zmiennych warunkach działania, PhD Thesis, Poznań 2016
4. Górska K., Górski W.: Napędy lotnicze. Materiały pędne i smary, WKiŁ, Warszawa 1986
5. Campbell C.J., Laherrere.: The end of cheap oil. Scientific American, March 1998
6. Grzechowiak J.R.: Chemia ropy naftowej, Politechnika Wrocław-ska, Wrocław 1987
7. Bartoszewicz J., Kiciński M., Nygard A.: Specyfika gospodarki paliwami w bazach lotnictwa wojskowego (BLW), W. Sulima ., Szramowiat Z., Sornek K., Rzepoka K. (red.),: Energia i Paliwa, WSTN, Kraków 2016, s. 7-14
8. Zabicki D.: Magazynowanie materiałów niebezpiecznych, Inżynieria &Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych nr 5/2013
9. Daggen D., Hendrikks R.C., Walther R., Corporan E.; Alternative fuels use in commercial aircraft, NASA/TM-2008-214833, IS-ABE-2007-1196
10. Tymiński J.: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Pol-sce do 2030 roku, IBMiER, Warszawa 1997
11. Bogdannienko J.: Odnawialne źródła energii, Biblioteka Problemów, PWN, Warszawa 1989
12. Gajewski W.-red.: Ekologiczne aspekty przetwarzania energii, KTiS PAN, Warszawa 1996
13. Steppa M.: Biogazowanie rolnicze, IBMiER, Warszawa 1992
14. Aggarwal R., Patel I., Sharma P.B., Green Propellant: A Study, International Journal of Latest trends in Engineering and Technology, 2015, vol.6, Issue 1 (September), p. 83-87
15. Janeba-Bartoszewicz E., Kiciński M., Potencjalne zagrożenie stosowania hydrazyny w systemie awaryjnego zasilania samolotów F-16, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2017, nr 6, s. 230-235.
16. Janeba-Bartoszewicz E., Kiciński M., Rojewski A.: Risk of hydrasine usage at civil airports, Journal of Mechanical and Transport Engineering, 2017, vol. 69, No. 2, p. 13-22.
17. Janeba-Bartoszewicz E., Rojewski A., Analysis of hazards occur-ring during the use of hydrazine, Air Traffic Engineering International Scientific Conference, Warszawa, 2018.
18. Christensen W.D, Hydrazine as Monopropellant for the F-16 Emergency Power Unit, The Second Conference of the Environmental Chemistry of Hydrazine Fuels:15 February 1979
19. Ciołek Z.J., Demel S., Hydrazyna – procedury jej przechowywania, wykonywania obsług na samolotach F-16 oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, Przegląd Sił Powietrznych, li-stopad 2008 s.42-71.
Published
2019-02-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests