Badanie i analiza techniczno-eksploatacyjna mechanicznych i elektrycznych hamulców postojowych

Analysis of mechanical and electrical parking brakes

  • Piotr Gorzelańczyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile, Instytut Politechniczny
  • Kordian Sikora Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile, Instytut Politechniczny
Keywords: electromechanical parking brake, mechanical parking brake

Abstract

The article discusses the analysis of mechanical and electrical parking brakes. The article begins with a description of their operating principle, and then an examination of the technical condition of the parking brake system followed by appropriate conclusions.

References

1. Gabryelewicz M.: Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Wydawnictwo komunikacji i łączności sp. z o.o , Warszawa 2011,2012
2. W. Bałaziński, M Kozłowski , K Tokarz Mechanik pojazdów samo-chodowych, Budowa i eksploatacja pojazdów cz.I Wydawnictwo Vogel Publishing
3. http://old.intercars.com.pl/pliki/File/INTERCARS/wsparcie_sprzedazy/Biuletyny_Informacyjne/Elektromechaniczny%20hamulec%20postojowy%20EPB.pdf
4. http://www.unimetal.pl/pl/diagnostyka/oferta/urzadzenia-dla-skp
5. https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/w/warunki-techniczne-pojazdow_11617//Warunki%20techniczne %20pojazd%C3%B3w.pdf
6. http://eva2.homeip.net/eva2/SU02/ch7.2.html
7. Herbe M., Eksploatacja samochodów, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2015
8. Wachowiak P., Gorzelańczyk P., Kalina T., - Analiza skuteczności działania amortyzatorów w świetle obowiązujących przepisów prawnych w Polsce i na Słowacji, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6/2018
9. Gorzelańczyk P. - Charakterystyka zużycia opon autobusów komunikacji miejskiej w mieście Piła, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12/2017
10. Gorzelańczyk P.- Stan powłok lakierowych pojazdów eksploatowanych w różnych strefach klimatycznych, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2016, nr 6, s. 871-875
11. Gorzelańczyk P. - Systemy eksperckie w diagnostyce środków transportu, Logistyka 3/2012.
12. Gorzelańczyk P.- Badanie emisji hałasu komunikacyjnego w mieście Piła, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2016, nr 6, s. 876-880
Published
2019-02-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests