Wpływ nowoczesnych systemów informatycznych na eksploatację pojazdów osobowych

The influence of modern information systems on the operation of passenger vehicles

  • Piotr Gorzelańczyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile, Instytut Politechniczny
  • Łukasz Kaczmarek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile, Instytut Politechniczny
Keywords: operation, passenger vehicle, IT system

Abstract

Automotive industry is growing thanks to the use of modern technologies. The impact of vehicle operation on the environment and safety is significant. Controlling the vehicle's work by IT systems reduces the negative effects on the environment and improves the safety of road users. It depends mainly on the decisions made by drivers, while IT systems help them take them right.

References

1. Materiały Głównej Komendy Policji w sprawie spowodowanych wypadków - http://statystyka.policja.pl/download/20/167907/
2. Biuro Ruchu Drogowego Zespół Profilaktyki i Analiz, 2015 r., Wypadki drogowe w Polsce, Wydział Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
3. Kisilowski J., Zalewski J., Wybrane problemy analizy przyczyn wypadków drogowych w Polsce, „Eksploatacja i Niezawodność”, 2008, nr 1.
4. Herner A., Riehl H., Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych Komunikacji i Łączności, 2014.
5. Budowa układu hamulcowego z sensorem prędkości obrotów koła i dwoma zaworami sterującymi dla jednego koła - http://www.mmt.com.pl/st/ekspertyzyioceny_wspol_uklady_hamulcowe.php
6. Materiały Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - http://www.krbrd.gov.pl/stan_brd/ http://pl.bosch-automotive.com//pl/parts_and_accessories/service_parts_1/brakes_1/electronic/electric_components_brakes
7. www.maps.google.pl
8. Fryśkowski B., Grzejszczyk E., Systemy transmisji danych Mechatronika samochodowa, WKiŁ, Warszawa 2016.
9. Frei M., Samochodowe magistrale danych w praktyce warsztatowej, WKiŁ, Warszawa 2016.
10. Prochowski L., Mechanika ruchu, WKiŁ, Warszawa 2016.
11. Wicher J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKiŁ, Warszawa 2012.
12. Fryśkowski B., Grzejszczyk E., Systemy transmisji danych. Mechatronika samochodowa, WKiŁ, Warszawa 2010.
13. Gustof P., Badania techniczne z diagnostyką pojazdów samochodowych, Politechnika Śląska 2013.
14. Merkisz J., Mazurek St., Pielecha J., Pokładowe urządzenia rejestrujące w samochodach, Politechnika Poznańska, 2007.
15. Wachowiak P., Gorzelańczyk P., Kalina T., - Analiza skuteczności działania amortyzatorów w świetle obowiązujących przepisów prawnych w Polsce i na Słowacji, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6/2018
16. Gorzelańczyk P. - Charakterystyka zużycia opon autobusów komunikacji miejskiej w mieście Piła, Autobusy. Technika, Eksploa-tacja, Systemy Transportowe, 12/2017
17. Gorzelańczyk P.- Stan powłok lakierowych pojazdów eksploatowanych w różnych strefach klimatycznych, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2016, nr 6, s. 871-875
18. Gorzelańczyk P. - Systemy eksperckie w diagnostyce środków transportu, Logistyka 3/2012.
Published
2019-02-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests