Wpływ Eco-drivingu na eksploatację pojazdów

The impact of Eco-driving on the operation of vehicles

  • Piotr Gorzelańczyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile, Instytut Politechniczny
  • Dawid Michaś Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile, Instytut Politechniczny
Keywords: Eco-driving, operation, passenger car

Abstract

The article presents the results of the assessment of the impact of Eco-driving on the operation of vehicles. In the first part of the work, Eco-driving was characterized, then the results of the analysis and experimental studies of the discussed system were presented. Volvo v 70 and Renault Scenic were used for the tests. The article ends with a summary and the wording of the conclusions.

References

1. http://www.eco-driving.auto-jarmark.pl
2. Baczyński L., Tania jazda samochodem, Złote Myśli, 2008 rok.
3. http://xedos.com.pl
4. Sowa A., Jak jeździć oszczędnie, Złote Myśli, 2007 rok.
5. http://regiomoto.pl
6. Merkisz J., Pielecha I., Pielecha J., Brudnicki K., Alternatywne napędy pojazdów, Politechnika Poznańska, Poznań 2006 rok.
7. http://www.mapsgoogle.pl
8. http://www.renaultscenic.pl
9. http://www.volvo.pl
10. https://www.bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne/on-pol
11. http://mistrzowiebezpieczenstwa.wp.pl/artykul/10-zasad-eco-drivingu
12. Wachowiak P., Gorzelańczyk P., Kalina T., - Analiza skuteczności działania amortyzatorów w świetle obowiązujących przepisów prawnych w Polsce i na Słowacji, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6/2018
13. Gorzelańczyk P. - Charakterystyka zużycia opon autobusów komunikacji miejskiej w mieście Piła, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12/2017
14. Gorzelańczyk P.- Stan powłok lakierowych pojazdów eksploatowanych w różnych strefach klimatycznych, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2016, nr 6, s. 871-875
15. Gorzelańczyk P. - Systemy eksperckie w diagnostyce środków transportu, Logistyka 3/2012
Published
2019-02-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests