Analiza czasu pracy kierowców w przedsiębiorstwie transportowym w świetle istniejących przepisów prawnych

Analysis of working time in a transport enterprise in the light of existing regulations

  • Piotr Gorzelańczyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile, Instytut Politechniczny
  • Karolina Głów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile, Instytut Politechniczny
Keywords: working time, transport company

Abstract

Driver's working time is an indispensable element of road transport. The article will discuss legal regulations for the drivers' working time and the possibility of registering this time by appropriate recording devices. Based on the data provided by the company, the number and amount of penalties imposed on individual drivers in a given period of time will be analyzed. The following article will also provide examples of how to effectively reduce or even eliminate the number of offenses committed. Discussing this topic will serve to understand how important in the field of transport is the working time of drivers and how much responsibility is put on a driver performing a transport operation.

References

1. http://www.akademia-tp.pl/konwencja-aetr.htm
2. http://www.gitd.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/42443/rozporzadzenie-we-nr-561.pdf
3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040920879
4. Transport, red. Rydzkowski Włodzimierz, red. Wojewódzka- Król Krystyna, wyd. 3 zm., Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2000
5. Podręcznik kierowcy zawodowego, Ryszard Stodolny, Wyd. Ośrodek Edukacji Zawodowej u Stodolnych Spółka z o.o., 2014
6. http://www.bialystok.witd.gov.pl/images/pdf/taryfikator.pdf
7. https://5.allegroimg.com/original/0ca809/ac6e6cd14f6ab7182548adefe415
Published
2019-02-26
Section
Logistyka/Logistics