Wykorzystanie środowiska LabVIEW w realizacji badań eksperymentalnych urządzeń cieplnych

Application of labVIEW environment during realization of experimental research in thermal devices

  • Wojciech Judt Politechnika Poznańska, Katedra Techniki Cieplnej
  • Rafał Urbaniak Politechnika Poznańska
  • Bartosz Ciupek Politechnika Poznańska
  • Karolina Perz Politechnika Poznańska
Keywords: thermal measurements, heating boilers, LabVIEW environment

Abstract

Paper discussed possibilities of realization of automatic measurements obtained during experimentally research in heating devices. LabVIEW environment was used for this purpose. This software allow to prepare a measurement application without necessity of clasical programming language using. Article presents type of detectors, which are popularly used during realization of this type of measurements. Also a hardware specification was presented, which is required in cooperation with this type of software. Paper also presents a methodology of measurement application preparation for this type of experimental research.

References

1. Ciupek B., Urbaniak R., Bartoszewicz J., Emisja tlenku węgla i tlenków azotu z kotła małej mocy w zależności od zastosowane-go paliwa węglowego, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, t. 49, nr 3, 2018.
2. Judt W., Analiza pola temperatury w kotle Q-EKO 15 kW uzyskanego metodami eksperymentalnymi i numerycznymi, praca dyplomowa inżynierska, Poznań, 2015.
3. Fodemski T., Pomiary cieplne, cz. 1. Podstawowe pomiary cieplne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
4. Manno V., Visualisation of Flow Patterns in a Flat Plate Pulsating Heat Pipe (FP-PHP) for Automotive Applications: Influence of Hydraulic Behaviour on Thermal Performances, DOI: 10.13140/RG.2.1.2421.6084.
5. National Instruments, DATASHEET NI 9203.
6. National Instruments, DATASHEET NI 9214 and TB-9214.
7. National Instruments, DATASHEET NI 9217.
8. Wędrychowicz W., Miernictwo Energetyczne – laboratorium, Pomiar temperatury termoelementami, Wrocław, 2017.
9. https://acse.pl/produkt/pi-przetworniki-cisnienia-i-roznicy-cisnien/ (dostęp 10.22.2018).
10. https://www.conrad.pl/p/termometr-oporowy-pt100-z-glowica-przylaczeniowa-rtkr-m06-l2501-emko-rtkr-m06-l2501-1273952 (dostęp 10.22.2018).
11. https://www.merserwis.pl/oferta/srhvacr/hvacr/przetworniki/przetworniki-cisnienia/fsm-dps-aps-przetwornik-roznicy-cisnien-opis.html (dostęp 10.22.2018).
12. http://www.ni.com/pl-pl/shop/compactrio.html (dostęp 10.22.2018).
13. http://physics.wku.edu/phys318/resources/crio/ (dostęp 10.22.2018).
Published
2019-02-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests