Zarządzanie stanem technicznym taboru kolejowego na przykładzie węglarki budowy normalnej typu 401WB

Management of the technical condition of railway stove on the example of normal hooper car with construction type 401Wb

  • Patrycja Pawłowska Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
  • Aleksander Waliszyn Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny
  • Katarzyna Sosik Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Keywords: rolling stock, normal construction type coal miller type 401 Wb, damage to the wagon, repair and measuring stands, management of the technical condition of the wagon

Abstract

In the article the stages of carrying out repairs and renovations of a coal-cutting machine on the construction of a normal type 401 Wb. The types of damage and fractures of the carbide elements described. Particularly described positions used to repair these defects. It is noticed that the thinnest types of damages of this type of carcass are: wear of the side walls and floor of the wagon through goods such as coal, scrap, ores; wear and failure of brake pads, fatigue cracks in the wagon supporting springs; wear and failure of bumpers; displacement of the wheel rim relative to the barefoot.

References

1. Zalewski P., Siedlecki P., Drewnowski A.: Technologia transportu kolejowego, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2004.
2. Dokumentacja systemu utrzymania podsystemu WAG- E, PKP Cargo S.A. Opracowane przez Biuro Wsparcia Technicznego, Warszawa 2012.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków powadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.
4. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
5. Zarządzenie nr 158 - zarządu PKP z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia "Instrukcji o naprawie wagonów towarowych normalnotorowych - Mw 2."
6. http://www.spawsystem.pl/spaw.php, 11.12.2013.
7. http://www.mechabud.pl/prasy_hudrauliczne_urzadzenia_diagnostyczne.html, 15.12.2013.
8. http://www.mechabud.pl/galeria_zdjec.html, 15.12.2013.
Published
2019-02-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests