Elektromobilnośc według VDL Bus and Coach

Electromobility in the VDL Bus and Coach strategy

  • Zbigniew Rusak Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium" w Radomiu
Keywords: electromobility, sustainable development, transport policy

Abstract

In the recent years electromobility is an important factor of achieving goals of European transport policy for the first half of the 21st century. Using electric buses in the public transport allows to reduce the use of petroleum-derived fuels and emission of exhaust and greenhouse gases. Bus manufacturers are introducing changes to products strategies by offering electric buses, adapted to local needs. This article presents technical and operating solutions used in VDL buses.

Elektromobilność jest w ostatnich latach istotnym czynnikiem osiągania celów europejskiej polityki transportowej na pierwszą połowę XXI w. Wykorzystanie autobusów elektrycznych w transporcie publicznym umożliwia bowiem zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa ropopochodne oraz ograniczenie emisji spalin i gazów cieplarnianych. Producenci autobusów wprowadzają zmiany strategiach produktowych, oferując autobusy elektryczne dostosowane do potrzeb lokalnych. W niniejszym artykule zaprezentowano rozwiązania techniczne i eksploatacyjne stosowane w autobusach firmy VDL.  

References

1. Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144.
2. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 10.
3. Dyr T., Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 11.
4. Dyr T., Konkurencyjna i zasobooszczędna mobilność w miastach, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 1–2.
5. Kozłowska M., Abramowicz A., Transport pasażerski w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 7–8.
6. Molecki A., Elektromobilność a komunikacja publiczna, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 9.
7. Rusak Z., Bus Euro Test 2016 w Brukseli, czyli „Umarł Diesel. Niech żyje elektryczność”, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 6.
Published
2018-03-19
Section
Producenci i Poddostawcy/Manufacturers and Suppliers