System Open Payment produkcji R&G dla MKS Mielec

System Open Payment by R&G for MKS Mielec

  • Ryszard Rojowski R&G PLUS Sp. z o.o.
Keywords: Open Payment System, ticket systems, R&G PLUS

Abstract

Open Payment System allows safe charging, management and monitoring of the payment through different channels. The system produced by R&G for MKS Mielec allows to introduce a modern additional channel of public transport ticket sale in Mielec. It has been created by R&G in cooperation with Ingenico, Bee-Tech and eService. System Open Payent solution allows wireless card payment for the ticket in R&G production ticket validator.

Open Payment System umożliwia bezpieczne pobieranie, monitorowanie płatności i zarządzanie nimi poprzez różne kanały. Prezentowane w niniejszym artykule rozwiązanie tego systemu produkcji R&G dla MKS Mielec pozwala na wprowadzenie nowoczesnego, dodatkowego kanału sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Mielcu. Opracowane ono zostało w R&G we współpracy z firmami Ingenico, Bee-Tech oraz eService. Wdrożone przez R&G rozwiązanie System Open Payment umożliwia wniesienie w kasowniku produkcji R&G opłaty za przejazd z wykorzystaniem karty płatniczej z interfejsem bezprzewodowym.

 

References

Barwiński S., Kotas P., Inteligentne Systemy Transportowe w wybranych miastach Polski, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 10.

Dyr T., Konkurencyjna i zasobooszczędna mobilność w miastach, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 1–2.

Rojowski R., Wymagania techniczne dla systemów pokładowych autobusów miejskich, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2012, nr 4.

Rusak Z., Transexpo a sprawa polska, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 4.

Published
2018-12-19
Section
Producenci i Poddostawcy/Manufacturers and Suppliers