Ekonomiczne bariery rozwoju rynku elektromobilności w Polsce

Economic barriers to the development of the electromobility market in Poland

  • Wojciech Lewicki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny
Keywords: rynek motoryzacyjny, elektromobilność, bariery ekonomiczne, determinanty rozwoju, innowacyjność, rozwój gospodarczy

Abstract

W artykule podjęto próbę zasygnalizowana problematyki ekonomicznych barier rozwoju rynku elektromobliności w Polsce. Rozważania oparto o analizę dokumentu stworzonego przez Ministerstwo Energii czyli Programu Rozwoju Elektromobliności w Polsce. Celem artykułu jest zasygnalizowanie istniejących ograniczeń formalnych i pożądanych perspektywicznych kierunków zmian, co w przyszłości prowadzić może do zweryfikowania obecnie promowanych działań ekonomicznych w zakresie rozwoju rynku elektromobilności w Polsce.

References

1. Elektromobliność prefeasibility study, Narodowe Centrum Badań Warszawa 2011.
2. Fick. B, Samochody elektryczne KabE Warszawa 2015.
3. Lewicki W. Ekonomiczne i organizacyjne skutki rozwoju elektro-mobliności w Polsce. Elektromobilność w rozwoju miast Red. Naukowa Wojciech Drożdz, PWN 2018.
4. MacDonald. J, Electric vehicles to be 35% of global new car sales by 2040, 22 lipca 2016 www.bnef.com
5. Materiały promocyjne Mercedes Polska, Warszawa 2017.
6. Materiały promocyjne Nissan Polska , Warszawa 2017.
7. Materiały promocyjne Tesla Polska, Warszawa 2017.
8. Materiały promocyjne Toyota Polska. Warszawa 2017.
9. Materiały promocyjne Solaris Polska Warszawa 2017.
10. McKinsey. J, Disruptive trends that will transform the auto industry, styczeń 2016.
11. Plan Rozwoju Elektromobliności w Polsce. Energia do Przyszłości Ministerstwo Energii dokument z 16 marca 2017 roku.
12. Raport branża motoryzacyjna 2016. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Warszawa 2017.
13. Raport FIEA dotyczący nowych samochodów osobowych rejestrowanych na rynku Europejskim, Paryż 2016.
14. Raport samochody używane Dekra Niemcy Berlin 2017.
15. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie samochodów elektrycznych (2011/C 81 E/17) 6 maja 2010.
16. Setlak R., Dylong K., Dykta M. Comparative analysis of electric drive in the car city. XI International Conference on Low Voltage Electrical Machines. Conf. LVEM 2011, Brno 2011
17. Szumanowski. A.: Hybrid electric Vehicle Drives Design. Institute for Sustainable Technologies, 2006.
18. Waśkiewicz. J, Chłopek. Z, Ekspercka prognoza popytu na nośniki energii przez park samochodowy w Polsce w perspektywie 2030 roku, temat nr 6243/ZBE, ITS, Warszawa 2013.
19. www. ElectroMobilityPoland.pl
20. www.wired.com-seminal-electric-vehicles.com
21. Zając. P, Silniki pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy WKŁ Warszawa 2015.
Published
2018-12-27
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management