Management of engineering knowledge in information-educational environment of transport enterprises

Zarządzanie wiedzą inżynierską w środowisku informacyjno-edukacyjnym przedsiębiorstw transportowych

  • Lyudmyla Dzhuguryan
Keywords: management, learning organization, knowledge monitoring, adaptive learning, transport

Abstract

The article deals with the issues of engineering knowledge management for the formation of information and educational environment of the transport enterprise. The possibilities of transformation of information, experience and competence of engineering personnel into knowledge used for its group and individual training based on adaptive training system are analyzed.

References

1. Brusilovsky, P., Christoph, P., Adaptive and Intelligent Web-based Educational Systems, International Journal of Artificial Intelligence in Education. (IJAIED), 2003, 13 (2–4), 159–172.
2. Dzhuguryan, L., Dzhuguryan, T., System kształcenia i monitoringu wiedzy w Polsce, Materials the 21st International Scientific and Methodological Conference „Education Quality Management of Specialists”, Odessa State Academy of Civil Engineering and Ar-chitecture, (Ukraine), Part. 1, 2016, 5-6.
3. Dzhuguryan T.G., Tonkonogy V.M., Dzhuguryan L.A., Автоматизированная адаптивная система обучения и контроля знаний, High-technologies in the Mechanical Engineer-ing, Scientific Proceedings of National Technical University of Kharkov Polytechnic Institute, (Ukraine), 1(12), 2006, 141–150, (ros).
4. Garvin D.A., Building a Learning Organization, Harvard Business Review on Knowledge Management, Harvard Business School Press, Boston, MA, 1998.
5. Horvat, Ana; Dobrota, M.; Krsmanovic, M.; & Cudanov, M., Stu-dent perception of Moodle learning management system: a satis-faction and significance analysis, Interactive Learning Environments. 23 (4), 2015: 515-527.
6. Jelonek D., Chluski A., Rola agentów programowych w nauczaniu na odległość (The role of software agents in distance education), “Business Informatics”, 17(118), 2010, 89-92.
7. Klaučo R., Várkoly L., Multimedia and teaching efficiency. [w:] Kiełtyka L. (Ed.): IT Tools in Management and Education. Select-ed Problems, The Publishing Office of Czestochowa University of Technology, Częstochowa 2011, 125-131.
8. Kolomiec L.V., Dzhuguryan L.O., Комплексна модульна оцінка знань з використанням адаптивних навчально-контролюючих систем, Bulletin of Engineering Academy of Ukraine, Issue 1, 2010, 72-76, (ukr).
9. Kolomiec L.V., Dzhuguryan L.O., Прийняття рішень при оцінці знань на основі даних комплексного контролю з використанням систем автоматизованого навчання, Bulletin of Engineering Academy of Ukraine, Issue 1, 2010, 72-76, (ukr).
10. Leonard-Barton D., Wellsprings of Knowledge. Building and Sustaining the Sources of Innovation, Harvard Business School, CRC Press, Boca Raton, 1995.
11. PN-EN ISO 9000:2015-10, Systemy zarządzania jakością - Pod-stawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2015, s. 26; PN-EN ISO 9001:2015-10, Systemy zarządzania ja-kością - Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2015.
12. Przedsiębiorstwo. W: red. Bogdan Miedziński, Stefan Biczyński: Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991.
13. Trajer J., Paszek A., Iwan S., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2012.
14. Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wolters Kluwer, Warszawa, 2012.
15. Tonkonogy V.M., Dzhuguryan L.O., Kolesnikova K.V., Автоматизированная интеллектуальная система обучения и контроля знаний практического материала графических дисциплин, High-technologies in the Mechanical Engineering, Scientific Proceedings of National Technical University of Kharkov Polytechnic Institute, (Kharkov, Ukraine), 1(13), 2007, 114–123, (ros).
Published
2018-12-27
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management