Znajdowanie najkrótszej drogi z wykorzystaniem algorytmów mrówkowych

The shortest route search with ant algorithms

  • Zbigniew Świątnicki Lotnicza Akademia Wojskowa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
Keywords: optymalizacja długości drogi, algorytm mrówkowy, heurystyka, logistyka, transport

Abstract

Praca poświęcona jest problemowi znajdowania najkrótszej drogi w grafie poszukiwań. Zastosowano do tego celu algorytmy mrówkowe. Zbudowano model optymalizacyjny. Wybrano 8 różnych algorytmów mrówkowych. Przedstawiono i omówiono uzyskane wyniki optymalizacji długości drogi.

References

1. Boryczka U., Algorytmy optymalizacji mrowiskowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006
2. Dorigo M., Stutzle T., Ant Colony Optimization, Massachusetts Institute of Technology, London 2004
3. Dorigo., Maniezzo V., Colorni A., The Ant System: Optimization by a Colony of Cooperating Agents, IEEE Transactions on Systems, 1996
4. Krajewski T., Porównanie skuteczności wybranych algorytmów mrówkowych, Politechnika Łódzka, Łódź, 2007
5. Mills P., Monitors for GLS and other Meta-heuristics”, Department of Computer Science, University of Essex, 2000
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics