Uwarunkowania prawne zabezpieczenia infrastruktury nawigacyjnej niezbędnej dla bezpiecznego zawijania statków do polskich portów

Low requirements for security of navigational infrastructure for safety entering to Polish ports

  • Henryk Śniegocki Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Nawigacyjny
  • Tadeusz Stupak Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Nawigacyjny
  • Wiesław Piotrzkowski Urząd Morski w Gdyni
Keywords: transport morski, bezpieczeństwo, systemy nawigacyjne

Abstract

W artykule przedstawiono wymagania infrastruktury dla zabezpieczenia dostępu do polskich portów. Zaprezentowano typy inrastruktury nawigacyjnej, konieczne rozwiązania techniczne  dla osiągnięcia wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Jest wiele aktów prawnych krajowych i międzynarodowych determinujących te problemy. Autorzy wskazują, że polskie urzędy morskie podejmują działania dla spełnienia tych wymogów.

References

1. Dziewicki M, Ledóchowski M, Stupak T.: Koncepcja monitorowa-nia Krajowego Radionawigacyjnego Systemu DGPS/RTK z funkcją generowania poprawek przez stacje monitorujące. Przegląd Telekomunikacyjny Rocznik LXXXV nr 11/2013.
2. Dziewicki M., Ledóchowski M, Stupak T.: Elektroniczny system identyfikacji statusu znaków nawigacyjnych na Zatoce Gdańskiej. Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni Nr 31.
3. Formela K., Stupak T., Śniegocki H.: „Analiza możliwości wejścia zestawów pchanych o długości 112 m na Zalew Wiślany i do portu Elbląg”, Transcomp Zakopane, 2013.
4. Królikowski A., Stupak T., Wawruch R.: Nowy system radarowy na polskim wybrzeżu, Logistyka 4/2015 część 4,
5. Królikowski A., Stupak T.: Wawruch Ryszard: System radarowy administracji morskiej wzdłuż wybrzeża polskiego – aspekty tech-niczne. Logistyka 4/2015, część 4
6. Królikowski A., Stupak T., Wawruch R.: System bezpieczeństwa morskiego na polskich wodach morskich. Logistyka 4/2015 część 5, str. 7773-7781. Nr 71
7. Stupak T.: The influence of Automatic Identification System on Safety at Sea. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 9, No. 3, September, 2014.
8. A. Królikowski, T. Stupak, R. Wawruch: Realizacja Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego. Polskie porty morskie w procesie przemian europejskiego rynku usług portowych. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Salmonowicza. Szczecin ISBN 978-83-60585-99-3.
9. Pałka W., Stupak T.: Analiza przyczyn awarii oznakowania nawigacyjnego. Autobusy 6/2017
10. J. Młotkowski, T. Stupak: Koncepcja rozwoju e-navigation w Polsce. Autobusy 12/2017
11. Stupak T.: Krajowy system bezpieczeństwa morskiego, Kwartalnik Policyjny 4/2017ISSN 1898-1453.
12. Stupak T., Wawruch .: Telecommunication infrastructure of the Polish national maritime safety system, Archives of Transport System Telematics, Volume 9, Issue 4, November 2016, ISSN 1899-8208pp 27-31
13. Śniegocki H., Czapczyk M.: Warunki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na torach podejściowych do portu Dla statków z ładunkami niebezpiecznymi Logistyka 4/2015, część 4
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics