Analiza statyczna i stateczność stalowej ramy blachownicowej

Static analysis and stability of the steel framework

  • Sławomir Stachura Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
Keywords: frame, stability, critical loads

Abstract

Zastosowanie blachownic na elementy nośne ram ma minimalizować grubość środnika, którego nośność jest wykorzystywana jedynie w ścinanych strefach przypodporowych, jako nośność na ścinanie, natomiast w strefach środkowych przęseł, gdzie dominują momenty zginające, a siła poprzeczna dąży do zera – nośność środnika jest wykorzystywana minimalnie. Blachownice wykazują przy zginaniu dużą nadkrytyczną rezerwę nośności, która ujawnia się szczególnie wyraźnie w przypadku zastosowania sztywnych pasów i smukłych środników, obciążenia niszczące dla tego typu blachownic mogą być znacznie wyższe od obciążeń krytycznych określonych dla idealnych modeli płytowych i ich środników. Wykonano analizę stateczności ramy płaskiej z elementami nośnymi blachownicy o przekroju dwuteowym w zakresie sprężystym, z uwzględnieniem użebrowania środnika słupów, jako przeciwdziałanie na zjawisko miejscowej utraty stateczności środnika. Przeprowadzono badania wpływu stężeń na utratę stateczności ogólnej giętnej, giętno-skrętnej oraz zwichrzenia. W analizie zastosowano modele obliczeniowe prętowy i powłokowy, który pozwala na analizy miejscowej utraty stateczności poszczególnych ścianek przekroju blachownicy.

References

1. Timoshenko S.P., Gere J.M.: Teoria stateczności sprężystej, Arkady, Warszawa 1963.
2. Ahnlen M., Westlund J., Later Torsional Buckling of I-beams, Chalmers University of Tchnology, Goteborg, Sweden 2013
3. Giżejewski M., Szczerba R., Gajewski M., Stachura Z., Analiza nośności stalowej ramy płaskiej o blachownicowych elementach smukłościennych, JCEEA, t.XXXII, z. 62 (4/15), 2015, s. 73-92
4. Misiak J., Stachura S., Wpływ żeber poprzecznych i podłużnych na stateczność blachownicy stalowej, Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa, ARCHBUD 2013, Zakopane
5. Norma PN-EN 1993-1-1: Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, PKN, Warszawa 2006.
6. Waszczyszyn Z., Cichoń Cz., Radwańska M., Metoda elementów skończonych w stateczności konstrukcji, Arkady, Warszawa 1990
7. Autodesk Robot Structural Analysis, licencja Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu ul. Malczewskiego 29
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics