IT in the logistics of crisis situations: a review of selected systems and technologies

IT in the logistics of crisis situations: a review of selected systems and technologies

  • Tomasz Smal Military University of Land Forces
  • Anna Wojaczek Military University of Land Forces
Keywords: information systems, decision support, logistics of crisis situations

Abstract

IT systems are an indispensable element supporting logistics processes. Commercial organisations have been investing in this kind of tools for years, as they are absolutely necessary to ensure seamless operations in a reality where pressure on profits requires speed, effectiveness and high efficiency. This kind of solutions, along with all their advantages, can successfully be transferred and applied to decision-making in the logistics of crisis management. The first part of the article outlines and provides an analysis of available technologies and information systems that are (or can be) used in the area in question. Further, we formulate the requirements that a dedicated support system for the logistics of crisis situations must meet.

References

1. Biernacik B., Możliwości wykorzystania HMS Web Portal na potrzeby zarządzania kryzysowego, in: Systemy Teleinformatyczne w Zarządzaniu Kryzysowym, AON, Warszawa 2012.
2. Buchalski Z., Wspomaganie Organizacji Pracy Firmy Spedycyjnej Przez Regułowy System Ekspertowy, „Studia Informatica” 2009, vol. 30, No 2B.
3. Drosio S., Stanek S., Big Data Jako Źródło Informacji Rozszerzające Funkcjonowanie Systemów Wspomagania Decyzji w Zarządzaniu Kryzysowym, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej – Zarządzanie” 2017, No 26.
4. Głodek Z., Metody Rachunkowości w Systemie Informatycznym Zarządzania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2009, No 576, „Studia Informatica”, No 24.
5. Jadwidzic A., System Business Intelligence - narzędzie do precyzyjnego zarządzania, 2017. Article available [online] at https://www.jcommerce.pl/jpro/article/system-business-intelligence-narzedzie-do-efektywnego-zarzadzania [accessed on 17.04.2018].
6. Kmiecik P., Wykorzystanie teleinformatycznych systemów zarządzania informacją w zarządzaniu kryzysowym, 2015. Article avail-able [online] at http://www.nowastrategia.org.pl/itwzk/ [accessed on 21.04.2018].
7. Kołodziński E., Lachowicz T., Romaniec P., Zapert P., Wspomaganie Decyzji w Bezpieczeństwie, Wojskowa Akademia Technicz-na, Warszawa 2014, p. 151.
8. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II charakterystyka, wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, 2003. Article available [online] at http://przemyslawlech.info.pl/index_pliki/Lech_Zintegrowane_systemy_zarz%C4%85dzania_ERP_ERPII.pdf [accessed on: 14.04.2018], p. 8, p. 11.
9. Małkus T., Dziedzic M., System ERP, 2018. Article available [online] at https://mfiles.pl/pl/index.php/System_ERP [accessed on 20.04.2018].
10. Marr B., Big Data: The 5 Vs Everyone Must Know, 2014. Article available [online] at https://www.linkedin.com/pulse/20140306073407-64875646-big-data-the-5-vs-everyone-must-know [accessed on 21.04.2018].
11. Nowotyńska I., Trzepieciński T., Wykorzystanie Systemów Informatycznych w Branży Logistycznej, „Logistyka 2016”, No 12.
12. Pociask S., Systemy ERP - polskie przedsiębiorstwa nadal w ogonie Europy, 2016. Article available [online] at https://www.jcommerce.pl/jpro/article/systemy-erp-polskie-przedsiebiorstwa-w-ogonie-europy [accessed on: 14.04.2018].
13. Szymonik A., Zarządzanie Logistyką w Sytuacjach Kryzysowych, Politechnika Łódzka, „Logistyka” 2011, No, 4, p. 954, p. 960.
14. Business Intelligence, czyli jak wygląda zarządzanie w XXI wieku. Article available [online] at https://www.forbes.pl/technologie/business-intelligence-czyli-jak-wyglada-zarzadzanie-w-xxi-wieku/bz2sdxz [accessed on 17.04.2018].
15. OLTP vs. OLAP. Article available [online] at http://datawarehouse4u.info/OLTPvsOLAP.html [accessed on 20.04.2018].
16. Open Source. Article available [online] at https://evolpe.pl/open-source/ [accessed on 14.04.2018].
17. System otwarty. Article available [online] at http://encyklopedia.interia.pl/informatyka/news-system-otwarty,nId,2090054 [accessed on 14.04.2018].
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics