Kształtowanie jakości transportu realizowanego na potrzeby przedsięwzięć budowlanych w miastach na przykładzie Szczecina

Shaping of quality of transport realized for the needs of construction projects in cities on the example of Szczecin

  • Oleksandra Osypchuk Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Keywords: dostawy budowlane, transport drogowy, kształtowanie jakości

Abstract

W artykule został omówiony proces kształtowania jakości transportu towarowego realizowanego na potrzeby przedsięwzięć budowlanych w kontekście wybieranych przez przedsiębiorstwa strategii zaopatrzenia. Przedsiębiorstwa realizujące inwestycje budowlane spotykają się z różnego rodzaju problemami. Jednym z tych problemów jest funkcjonowanie łańcucha dostaw. Dostawy budowlane jako część tego łańcucha są słabym punktem ze względu na trudności zarówno organizacyjne, jak i problemy jakościowe. W artykule przedstawiono analizę rozwiązań wykorzystywanych w realizacjach dostaw budowlanych na terenie miasta Szczecin oraz podjęto próbę analizy procesu kształtowania jakości tych dostaw. 

Badanie zostało sfinansowane ze środków przeznaczonych na rozwój młodych naukowców w ramach grantu "Młody naukowiec" o numerze 5/MN/IZT/2018.

References

1. Alarcón L., Lean construction, CRC Press 2014.
2. Bagiński J., Badania zdolności procesów, maszyn i narzędzi po-miarowych. Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994
3. Bizon-Górecka J., Górecki J., Konsekwencje logistyczne technologii i organizacji realizacji obiektów budowlanych, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 2017 nr. 18.
4. Górecki J., Bizon-Górecka J., Problemy realizacyjne budowlanych przedsięwzięć drogowych, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 2017, nr 18.
5. Jaśkowski P., Sobotka A., Czarnigowska A., Decision model for planning material supply channels in construction. Automation of Construction, 2018, No.90
6. Kijewska K., Wybrane działania Freight Quality Partnership w Szczecinie. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 2017 nr 18.
7. Serra S.M.B., Oliveira O.J., Development of the logistics plan in building construction. System-based Vision for Strategic and Creative Design. Bontempi (ed.), Lisse, Swets & Zeitlinger, 2003.
8. Siemaszko A., Jakubczyk-Gałczyńska A., Logistyka robót budowlanych: projektowanie i realizacja zgodne z systemem zarządzania jakością ISO 9000, „Logistyka” 2014, nr 3.
9. Sobotka A., Logistyka przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010.
10. Sobotka A., Czarnigowska A., Analysis of supply system models for planning construction project logistic. Journal of Civil Engineering and Management, 2005 vol. XI, No. 1.
11. Świderski WIDERSKI, Andrzej. Problematyka jakości usług trans-portowych, „Logistyka” 2012, nr 4.
12. Tezel A., Koskela L., Aziz Z., Current condition and future directions for lean construction in highways projects: A small and medium-sized enterprises (SMEs) perspective. International Journal of project management, 2018 No.36.
13. Tezel, A., Koskela, L., Aziz, Z., Lean construction in small-medium sized enterprises (SMEs): an exploration of the highways supply chain. Proceedings IGLC 2017.
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics