Determinanty zastosowania rowerów towarowych w logistyce miejskiej na przykładzie Stargardu

Determinants of the use of commodity bikes in urban logistics on the example of Stargard

  • Mariusz Nürnberg Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Keywords: logistyka miejska, zrównoważony rozwój, miejski transport towarowy, last mile delivery, rowery towarowe

Abstract

W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania rowerów towarowych w logistyce miejskiej. Przeanalizowano wyniki pilotowego wdrożenia niskoemisyjnych środków transportu w ramach projektu Low Carbon Logistics, finansowanego w ramach Interreg South Baltic Programme. Wskazano kluczowe czynniki skutecznego wdrażania tego typu rozwiązań od strony infrastrukturalnej i urbanistycznej ze szczególnym naciskiem na specyfikację środków transportu.

References

1. Kijewska K.: Procesy dystrybucyjne w zrównoważonej logistyce miejskiej. BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2016
2. Dablanc L.: Urban Goods Movement and Air Quality Policy and Regulation Issues in European Cities, Journal of Environmental Law, 2008
3. Iwan S.: Wdrażanie dobrych praktyk w obszarze transportu dostawczego w miastach. Wydawnictwo Naukowe Akademii Mor-skiej w Szczecinie, Szczecin 2013
4. http://cyclelogistics.eu/docs/190/UPS_The_Road_to_Sustainable_Urban_Logistics.pdf, data dostępu 20/08/2018
5. Quak H.J.: Sustainability of Urban Freight Transport Retail Distribution and Local Regulations in Cities, Haveka, Rotterdam 2008
6. Silva A.B, Ribeiro A.: An integrated planning for cities to promote sustainable mobility. Proceedings of European Transport Conference 2009
7. Badyla Q., Lubiński W.: The Influence of Air Pollution on Pulmonary Function Test Results in People Living Close to Busy Roads „Polish Journal of Environmental Studies”, 2009 vol. 18, No. 3A, p. 7–12
8. European Commision, White Paper: European transport Policy for 2010: time to decise, Brussels 2001; European Commision, Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Brussels 2011
9. https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Fahrrad/wiv-rad-schlussbericht.pdf; data dostępu 20/08/2018
10. http://shop.larryvsharry.com/steps-e6000-ebullitt.html, data dostępu 20/08/2018
11. http://www.flexicargobike.pl/e-cargobikes.html, data dostępu 20/08/2018
12. https://www.shimano-steps.com/e-bikes/poland/pl/product-information/city-trekking/e6000, data dostępu 20/08/2018
13. https://ecf.com/sites/ecf.com/files/Factsheet-ITF2012-CLOG.pdf, data dostepu 20/08/2018
14. http://lcl-project.eu/; data dostępu 20/08/2018
15. Kijewska K.,Iwan S.: Challenges for increase the sustainable urban freight transport in South Baltic Region – LCL project, Green Cities Conference Papers, 2018
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics