Analiza porównawcza wybranych opakowań z tworzyw sztucznych

Comparative analysis of selected plastic packaging

  • Irena Nowotyńska Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
  • Gabryiela Grabowska Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
  • Małgorzata Zdeb Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
Keywords: opakowania, tworzywa sztuczne, PET, PE-HD

Abstract

W artykule przedstawiono analizę porównawczą wybranych opakowań z tworzyw sztucznych (PE-HD, PET) biorąc pod uwagę aspekt techniczny, promocyjny oraz ekologiczny. Aspekt techniczny opakowania został zbadany poprzez oznaczenie właściwości materiału opakowaniowego przy statycznym rozciąganiu oraz poprzez określenie odporności materiału na wysoką temperaturę w teście kurczliwości. Określenie aspektu wartości promocyjnej i ekologicznej opakowania dokonano poprzez opracowanie specjalnych kart oceny. Ostatecznie przeprowadzono analizę porównawczą wybranych opakowań w oparciu o kompleksową ocenę jakości, stanowiącą sumę ocen cząstkowych wraz z uwzględnieniem odpowiednich współczynników.

References

1. Lisińska- Kuśnierz M., Wybrane zagadnienia z przechowalnictwa towarów, Wyd. Akad. Ekonom. w Krakowie, Kraków, 1992.
2. Dudziński D., Opakowania w gospodarce magazynowej z dokumentacją i wzorcową instrukcją gospodarowania opakowaniami, ODDKr, Gdańsk 2014.
3. Cholewa- Wójcik A., Badanie opakowań transportowych, Wyd. Akad. Ekonom. w Krakowie, Kraków 2006.
4. http://ue.poznan.pl/data/upload/articles_download/22771/20140918/opakowania-gotowe.pdf (2.11.2015r.)
5. Emblem A., Emblem H. (pod red.) Technika opakowań: podstawy, materiały, procesy wytwarzania, Wyd. Nauk. PWN, 2014.
6. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Podstawy opakowalnictwa towarów, Wyd. Akad. Ekonom., Kraków 2004.
7. Emblem A., Emblem H., Technika opakowań, Wyd. Nauk. PWN, 2014.
8. Lisińska –Kuśnierz M. (red), Badanie i ocena jakości materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych Wyd. Akad. Ekonom. w Krakowie, Kraków 2005.
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics