Identyfikacja towarowych grup wagonowych na stacji granicznej

Identification of freight carriage groups at the border station

  • Tomasz Marciniec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
  • Marcin Chrzan Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: infrastruktura liniowa i punktowa, zintegrowane łańcuchy transportowe, węglarki rodzaju E, “e-platforma wagon”

Abstract

W artykule omówiony został problem w identyfikacji towarowych grup wagonowych w punkcie zmiany szerokości torów w zintegrowanych łańcuchach transportowych. Przedstawiony model opisuje sytuację w identyfikowaniu jednostek transportowych zlokalizowanych na infrastrukturze kolejowej z wyszczególnieniem ich parametrów technicznych.

References

1. Chabetek M., Infrastruktura transportu kolejowego [w], pod red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka – Kraków, Transport, PWN, Warszawa 1997.
2. Chan Kim W., Mauborge R., Strategia błękitnego Biznes, Warszawa oceanu, MT 2018.
3. Chrzan M., Jackowski S.: Współczesne systemy nawigacyjne w transporcie kolejowym. Wydawnictwo UTH Radom. Radom 2016 . ISBN/ISSN 978-83-7351-768-4
4. Kornaszewski M., Chrzan M. Olczykowski Z.: Implementation of New Solutions of Intelligent Transport Systems in Railway Transport in Poland. Communications in Computer and Information Science. (CCIS, volume 715) pp 282-292. Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-66251-0_23
5. Chrzan M., Krakowski P, Siara A: Wykorzystanie systemów teleinformatycznych w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi i parkiem maszynowym w procesie produkcji. Czasopismo Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania.2014 ISSN, 1231-5478
6. Chrzan M: Wpływ systemów lokalizacji i weryfikacji położenia kolejowych środków transportu na bezpieczeństwo przewozów. Czasopismo Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania.2015 ISSN, 1231-5478
7. Semenov I., Zintegrowane łańcuchy transportowe, Difin, Warszawa 2008
8. Dane wagonów towarowych wg rodzaju E z wyszczególnieniem głównych cech technicznych.
9. Szkoda M., Tulecki A.: „Decision models in effectiveness evaluation of Europe-Asia transportation systems” The 8th World Congress on Railway Research WCRR 2008”, Seul, Korea, 2008.
10. Tułecki A.: Techniczno-organizacyjne problemy zmiany szerokości torów 1520/1435 mm w europejskich korytarzach transportowych Wschód-Zachód. Materiały Konferencji „Wykorzystanie kolejowych przejść granicznych pomiędzy Ukrainą
i Polską w aspekcie europejskich korytarzy transportowych”, Kielce-Ameliówka-Cedzyna, 1996.
11. Zalewski P., Siedlecki P., Drewnowski A.: Technologia transportu kolejowego. WKiŁ, Warszawa, 2004.
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics