Analiza optymalizacji inwestycji w zakresie budowy i rozbudowy terminali intermodalnych

Analysis of investment optimization in the scope of construction and extension of intermodal terminals

  • Mieczysław Kornaszewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Henryk Zielaskiewicz Dyrekcja Biura Logistyki PKP S.A. w Warszawie
Keywords: transport, przewozy intermodalne, terminal, infrastruktura

Abstract

W artykule przedstawiono analizy dynamicznego wzrostu przewozów intermodalnych w Polsce na tle zaawansowanych technologicznie rynków europejskich i światowych. Autorzy przedstawiają zalety i wady tego rodzaju transportu. Inwestycje terminalowe są bardzo kosztowne, a ich budowa czy też rozbudowa wiąże się z podjęciem ryzyka inwestycyjnego. W opracowaniu zaproponowano i scharakteryzowano model wyliczeń możliwości przeładunkowych terminala intermodalnego dla różnych warunków jego funkcjonowania.

References

1. Dyduch J., Zielaskiewicz H.: Układ sieciowy terminali warunkiem rozwoju przewozów intermodalnych, „Przegląd komunikacyjny” 2018, nr 9.
2. Antonowicz M., Zielaskiewicz H.: Kontenery na jedwabnym szlaku, „Logistyka” 2018, nr 1.
3. Antonowicz M., Zielaskiewicz H.: Prognoza rozwoju transportu intermodalnego na lata 2020-2030, „Logistyka” 2018, nr 2.
4. Dyduch J., Zielaskiewicz H.: Transport Intermodalny szansą dla kolei, „Eurologistics” sierpień-wrzesień 2018.
5. Antonowicz M., Zielaskiewicz H.: Transport proekologiczny. Budowanie połączeń intermodalnych, „Eurologistics” czerwiec-lipiec 2018.
6. Dyduch J., Zielaskiewicz H.: Kolejowo-morskie łańcuchy transportowe, „Namiary na Morze i Handel” 2018, nr 19.
7. Dane pozyskane z PKP CARGO S.A.
8. Namiary na morze i handel. Dodatek specjalny 2016 ze strony internetowej: https://www.namiary.pl/
9. https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-to/14433,Przewozy-intermodalne-w-2018-r.html
10. http://www.port.szczecin.pl/pl/porty/statystyki/przeładunki-w-roku-2015/obroty-grudzien-12-miesiecy-2015/
11. http://www.portgdansk.pl/o-porcie/statystyki-przeladunkow
12. http://www.port.gdynia.pl/pl/port/statystyki
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics