Transport kruszywa budowlanego

Transport of construction aggregate

  • Rafał Kleszcz Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  • Renata Czech Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  • Magdalena Zabochnicka-Świątek Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska
  • Piotr Czech Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  • Katarzyna Turoń Politechnika Śląska, Wydział Transportu
Keywords: transport, transport materiałów sypkich, transport kruszywa budowlanego

Abstract

Wraz z rozwojem branży transportu drogowego można zauważyć pewną tendencję, w której przewoźnik staje się specjalistą w konkretnym rodzaju ładunków. Coraz więcej firm transportowych rezygnuje z różnorodności taboru na rzecz wyspecjalizowania się w transporcie jednego rodzaju ładunku, np. transport ładunków chłodniczych, transport ponadgabarytowy, transport ładunków sypkich, etc. Przewoźnicy ukierunkowując się na konkretny typ ładunku, stają się profesjonalistami w swoich dziedzinach. Klienci bardzo chętnie korzystają z usług firm będących profesjonalistami w swojej branży, aby zakupiony przez nich towar dotarł do nich w myśl zasady logistyki 7W – właściwy produkt, właściwa ilość, właściwy stan, właściwe miejsce, właściwy czas, właściwy klient oraz właściwy koszt. Artykuł przedstawia zagadnienia dotyczące przewozu kruszywa budowlanego w transporcie drogowym. Artykuł ukierunkowany jest przede wszystkim na przedstawienie zagadnień związanych z samą organizacją i realizacją transportu kruszywa budowlanego poprzez wszystkie jego etapy: załadunek, przewóz materiału oraz rozładunek.

References

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879).
4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
6. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U.UE L z dnia 11 kwietnia 2006 r.).
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics