Specyfika funkcjonowania systemu roweru miejskiego na przykładzie miasta Radomia

The specificity of the city bicycle system on the example of the city of Radom

  • Marzenna Dębowska-Mróz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Piotr Lis Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Sebastian Pawłowski Bractwo Rowerowe w Radomiu
Keywords: miasto, potrzeby transportowe, system roweru miejskiego w miastach

Abstract

W artykule omówiony został problem funkcjonowania systemu roweru miejskiego w aspekcie realizacji potrzeb transportowych w polskich miastach. Zaprezentowano zasady funkcjonowania systemu w miastach oraz ocenę istniejących systemów rowerów miejskich w Polsce oraz podstawowe uwarunkowania funkcjonowania systemu roweru miejskiego w miastach i oczekiwania potencjalnych użytkowników tego systemu w kontekście realizowanych przemieszczeń.

References

1. Dębowska-Mróz M., Lis P., Szymanek A., Zawisza T., Rower miejski jako element systemu transportowego w miastach, Auto-busy nr 6, 2017.
2. Dębowska-Mróz M., Lis P., Kształtowanie przestrzeni transportowej dedykowanej pieszym i rowerzystom jako element poprawy mobilności w miastach, Autobusy nr 12, 2017.
3. http://wrower.pl/miasto/rower-miejski-wypozyczalnia-rowerow,2183.html.
4. http://www.miasto2077.pl/, Rowery publiczne w polskich miastach, 2018.
5. https://nextbike.pl/news/w-radomiu-wystartowal-pilotazowy-system-rowerow-miejskich.
6. https://nextbike.pl/o-nextbike.
7. https://www.dadelo.pl, Ranking Systemów Rowerów Miejskich 2018
8. Stowarzyszenie Transportu Publicznego, Biała księga mobilności, www.transport-publiczny.pl/BKM/BialaKsiegaMobilnosci 2015.pdf.
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics