Rozwój centrów logistycznych na przykładzie miasta i gminy Radom

Development of logistics centers on the example of the city and commune of Radom

  • Agata Bandrowska-Kaim Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Marzenna Dębowska-Mróz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: logistyka, centra logistyczne, transport w miastach, polityka przestrzenna, infrastruktura

Abstract

XXI wiek stawia przed przedsiębiorstwami duże wyzwania które są spowodowane wysokimi wymaganiami klientów dotyczącymi jakości usług. Centra logistyczne są tylko częściowym spełnieniem oczekiwań klienta. Kluczowe hasło które jest realizowane to zasada „7W”.  W artykule przedstawiono ponadto podstawowe zagadnienia dotyczące rozwoju centrów na przykładzie miasta Radom.

References

1. Barcik R., Logistyka dystrybucji, Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2005.
2. Borowiak J., Jędra I., Uwarunkowania lokalizacji centrów logi-stycznych, artykuł w formie elektronicznej TRANSCOMP – XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT, Zakopane 2013.
3. Burdzik R., Macioszek E., Sierpiński G., Warczek J., Analiza rozbudowy i lokalizacji centrów i obiektów logistycznych w aglomeracji śląskiej, Wyd. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Transport z.78, Gliwice 203.
4. Fechner I., Wielkopolski park logistyczny –potrzeby i możliwości realizacji, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Centra logistyczne w Wielkopolsce” Poznań 21 marca 2003r
5. Fechner I., Centra logistyczne – cel-realizacja –przyszłość, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.
6. Kisperska-Moroń D., Krzyżniak S., red., Logistyka, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
7. Lipińska-Słota A., Korytarze transportowe w aspekcie powiązań UE i Polska – analiza obciążeń i perspektywy rozwoju, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z.76 Transport, Warszawa 2010.
8. Miklińska J., Efekty funkcjonowania centrów logistycznych w kontekście strategii zrównoważonego rodzaju transportu, , Prace Naukowe UE Wrocław, red. J. Witkowski, A. Skowrońska, nr 11, Wrocław 2008.
9. Paprocki W., Rozwój centrów logistycznych w Polsce, artykuł w wersji elektronicznej, Szkoła Główna W Warszawie.
10. Rybarkiewicz J., III paneuropejski korytarz transportowy, zależności pomiędzy logiką oceny stanu a logiką efektu, Czasopismo Techniczne, Wyd. Politechniki Krakowskiej, nr 1A/2010, Kraków 2010
11. Skowron-Grabowska B., Centra logistyczne w łańcuchu dostaw, Wyd. PWE Warszawa 2010.
12. Straka M., Distribution logistics as component part of firm microlo-gistics model, Wyd. Technical University of Ostrava, Ostrava 2013.
13. Wyrwich S. Funkcjonowanie centrów logistycznych w Polsce i Słowacji. Zakład Logistyki. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics