Czas pracy kierowcy samochodu ciężarowego – teoria, a praktyka

Working time of a truck- theory, and practice

  • Bartłomiej Ambrożkiewicz Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
  • Krzysztof Przystupa Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
  • Beata Nawłatyna Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
Keywords: czas pracy kierowcy, regulacje prawne, tachograf

Abstract

Celem artykułu jest pokazanie praktycznych i teoretycznych zagadnień związanych z czasem pracy kierowcy w codziennej praktyce. W artykule wymieniono akty prawne regulujące czas pracy kierowców zawodowych. Omówiono przepisy dotyczące tej kwestii. Pokazano przykłady urządzeń przeznaczonych do rejestracji aktywności kierowcy. W części badawczej zamieszczono wyniki analizy przeprowadzonej anonimowej ankiety dotyczącej łamania przepisów w zakresie czasu pracy kierowcy.

References

1. Sobczak S., Wąchała J., Ocena wpływu systemu kontroli kierowcy na poprawę bezpieczeństwa w transporcie drogowym w opinii kierowców, Autobusy, 2017 nr 9.
2. Sudowski M., Mrugalska B., Zapewnienie bezpieczeństwa trans-portu drogowego, a manipulacje czasem pracy kierowców zawodowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 2017 nr 73.
3. Bodziony M., Kądziołka T., Kochanek A., Kowalski S., Analiza czasu pracy w aspekcie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Autobusy, 2016 nr 6.
4. Orzechowski M., Mrozik M., Danielecki K., Wybrane aspekty analizy czasu pracy kierowcy, „Autobusy” 2018 nr 9.
5. Przystupa K., Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Polski i Unii Europejskiej, Autobusy, 2017, nr 12.
6. Matejczyk E., Wegner – Kowalska J., Prasołek Ł., Hrycyk A., Czas pracy kierowców po zmianach od 2 marca 2016 r., Wiedza i Praktyka, Warszawa 2016.
7. Paluch S., Czas pracy kierowców vademecum kierowcy
i pracodawcy, SPH Credo, Piła 2013.
8. Muczyński M., Kupczewski R., Podręcznik dla zawodowych kierowców, Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Warszawa 2017.
9. Matejczyk E., Sawicka A., Kontrole i kary ITD – jak się od nich odwołać, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2016.
10. www.merapoltik.pl/pl/tachografy.htm.
11. https://sklep.servotherm.pl/tarcza-haug-180-kmh-automatic-tachograf-analogowyp-40.html.
12. www.sofiba.pl/wiedza/tachografy-cyfrowe/5-tachograf-cyfrowy-actiasmartach.
13. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wyniki-dzialalnosci-w-2017-roku,9,17.html
14. Przystupa K., Dobra praktyka transportowa. Wybrane zagadnienia, Przemysł Spożywczy, 2015, nr 8, vol. 69.
15. Topolski M., Planowanie optymalnej trasy przejazdu transportu samochodowego z wykorzystaniem miękkich metod obliczeniowych, Autobusy, 2016 nr 6.
16. Gil L., Kruszyńska – Szadziewska M., Erd A., Pieniak D, Walczak A., Odpoczynek w pracy kierowcy zawodowego, Autobusy, 2017 nr 12.
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics