Wyselekcjonowane uwarunkowania w zakresie publicznego transportu kolejowego

Selected determinants regarding public rail transport

  • Edyta Zielińska Politechnika Rzeszowska, im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Keywords: transport kolejowy, środki transportu kolejowego

Abstract

W artykule omówiony został transport kolejowy zajmujący się przewozem pasażerów w Polsce na przestrzeni lat 2015-2017. Przedstawiono zapotrzebowanie na tego typu usługi w naszym kraju oraz zaprezentowano informacje dotyczące wykonanej pracy przewozowej, za pomocą kolejowych środków transportowych, w ostatnich latach. Celem artykułu było także porównanie liczby przewiezionych pasażerów w Polsce koleją i innymi dostępnymi gałęziami transportowymi. Treścią artykułu były również dane na temat wypadkowości w transporcie kolejowym.

References

1. Engelhardt J., Sektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej. Wydaw. edu-Libri, Kraków 2018.
2. Zielińska E.: Analiza rynku usług kolejowych w Polsce. Czasopismo Autobusy, Nº 12/2017.
3. GUS. Wyniki działalności transportowej w latach 2015-2016.
4. GUS. Transport śródlądowy w Polsce w 2017 r.
5. Urząd Transportu Kolejowego. Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 r. Warszawa 2018.
6. Strony internetowe dotyczące wypadkowości w Polsce: www.bezpieczny – przejazd.pl, www.moto.wp.pl/policja.
Published
2018-12-27
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency