Charakterystyka transportu śródlądowego w Polsce

Description of the inland waterway transport in Poland

  • Edyta Zielińska Politechnika Rzeszowska, im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Keywords: transport śródlądowy, drogi wodne, statki i barki rzeczne

Abstract

Treścią niniejszego artykułu będzie określenie roli jaką na przełomie lat 2015-2017 transport śródlądowy miał w Polsce. Charakterystyce poddane zostanie zapotrzebowanie na przemieszczanie towarów i pasażerów transportem śródlądowym oraz wykonana przez środki żeglugi rzecznej praca przewozowa. Oceniona zostanie także liczebność taboru wykorzystywanego do przewozów śródlądowych oraz jego wiek. W artykule zaprezentowane zostaną również informacje dotyczące struktury śródlądowych dróg wodnych znajdujących się w naszym kraju oraz pokazane zostaną najpopularniejsze kierunki w polskiej żegludze śródlądowej.

References

1. Kaup M., Wieloaspektowa ocena funkcjonowania Jednostek śródlądowych i rzeczno-morskich z zastosowaniem modeli decyzyjnych. Oficyna Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017.
2. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Transport wodny śródlądowy: funkcjonowanie i rozwój. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
3. Zboiński K.: Systemy, podsystemy i środki w transporcie drogo-wym, morskim i śródlądowym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
4. Zielińska E.: Historia transportu na przestrzeni dziejów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013.
5. Główny Urząd Statystyczny: Transport. Wyniki działalności w latach 2015-2016 r.
6. Główny Urząd Statystyczny: Transport wodny śródlądowy w Polsce 2017 r.
Published
2018-12-27
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency