Aspekt zmienności obciążenia w wyznaczaniu strat mocy w systemie zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego

Aspect of load variability in determining power losses in the DC electric traction power supply system

  • Jerzy Wojciechowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: zmienność obciążenia, system zasilania trakcji, starty mocy i energii elektrycznej

Abstract

W artykule omówiono zagadnienia związane ze zmiennością obciążenia trakcyjnego i jego wpływem na straty mocy w podstacjach trakcyjnych prądu stałego. Przedstawiono sposób określania wpływu uśredniania prądu, który ma często miejsce w obliczeniach trakcyjnych. Wykazano, że uśrednianie prądu ma znaczący wpływ na niedokładność obliczeń bądź pomiarów mocy i energii w układach zasilania trakcji prądu stałego. Przedstawiono zagadnienia zmienności obciążenia trakcyjnego.

References

1. Arrillaga J., Smith B., Watson N., Wood A., Power system harmonics analysis, John Wiley & Sons 1997.
2. Battistelli L., Caramia P., Carpinelli G., Proto D., Power quality disturbances due to interaction between AC and DC traction systems, Power Electronics, Machines and Drives, 2004.
3. Frontczak F., Podstacje trakcyjne i ich zasilanie, KOW, Warszawa 1994.
4. Kawałkowski K., Młyńczak J., Olczykowski Z., Wojciechowski J., A Case Analysis of Electrical Energy Recovery in Public Transport, Advances in Intelligent Systems and Computing, 631, 2017.
5. Laudyn D., Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
6. Люфт М., Войчеховски Е., Оценка влияния переменной нагрузки на потери мощности на тяговых подстанциях постоянного тока, Вестник МИИТ-а, № 18, Москва 2008.
7. Łukasik Z., Kozyra J., Kuśmińska-Fijałkowska A., Efektywne ograniczanie zużycia energii elektrycznej w zakładach przemysłowych, „TTS Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 12.
8. Łukasik Z., Nowakowski W., Kuśmińska-Fijałkowska A., Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, “Logistyka” 2014, nr 4.
9. Mierzejewski L., Szeląg A., Gałuszewski M., System zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1989.
10. Olczykowski Z., Kozyra J., Wojciechowski J., Awarie systemu elektroenergetycznego zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania transportu samochodowego, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 6.
11. Polska Norma PN-75/E-06073. Przekształtniki półprzewodnikowe z komutacją zewnętrzną. Ogólne wymagania i badania.
12. Szeląg A., Increasing the Energy Efficiency of Railway Transport, „TTS Technika Transportu Szynowego” 2008, nr 12.
13. Szeląg A., Maciołek T., A 3 kV DC electric traction system modernisation for increased speed and trains power demand – problems of analysis and synthesis, “Przegląd Elektrotechniczny” 2013, R.89 3a.
14. Szeląg A.: Zagadnienia analizy i projektowania systemu trakcji elektrycznej prądu stałego z zastosowaniem technik modelowania i symulacji, OWPW, Warszawa 2002.
15. Wdowiak J., Mierzejewski L., Szeląg A., Projektowanie układów zasilania trakcji elektrycznej systemu prądu stałego, WPW, Warszawa 1993.
16. Wojciechowski J., European Electricity Clearing Systems, Proceedings of the 17th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, Rajecke Teplice, Slovakia, part VI, 2017.
17. Wojciechowski J., Lorek K., Nowakowski W., An Influence of a Complex Modernization of the DC Traction Power Supply on the Quality Parameters of the Electrical System’s Electrical Energy. MATEC Web of Conferences, vol. 180, 2018, 13th International Conference Modern Electrified Transport – MET’2017, Warsaw 2017.
18. Wojciechowski J., Traction Power Substation Modeling at its Dynamic Load, 5-th International Scientific Conference MET 2001.
Published
2018-12-27
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency