Wpływ czynnika ludzkiego na stan techniczny wyposażenia krytycznego statków i zdarzeń morskich statków w odniesieniu do wymagań międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem żeglugi i ochroną środowiska morskiego (Kodeks ISM)

Influence of the human factor for the technical condition of critical equipment of ships and marine incidents in relation to the requirements of the International Safety Management Code (ISM Code)

  • Jakub Stachów ISM&ISPS Audytor w Bureau Veritas Polska.
Keywords: Czynnik ludzki, Kodeks ISM, awaria, wyposażenie krytyczne

Abstract

W artykule omówiony został wpływ czynnika ludzkiego na awarie wybranych krytycznych urządzeń wyposażenia w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi statku. Analiza zdarzeń została przeprowadzona na podstawie wybranych przypadków zdarzeń morskich  w odniesieniu do wymagań Kodeksu ISM. W pracy zaprezentowano rezultaty audytów przeprowadzonych w odniesieniu do analizowanych zdarzeń i obiektów. Przedstawiono  potrzebę modyfikacji przepisów wymagań Kodeksu ISM pod kątem uwzględnienia elementu wspomagania decyzji ludzkich.

References

1. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 22 Organizacja i Zarządzanie.
2. Stachów J. : Niepublikowane materiały własne z przeglądów i audytów BV na statkach morskich.
3. IMO : ISM Code International Safety management Code and guidelines on the implementation of the ISM Code 2010 Edition.
4. Bureau Veritas: Bureau Veritas Rules for the Classification of Steel Ships ,Nr 467 Part A and C.
5. Bureau Veritas: Materiały niepublikowane Bureau Veritas.
6. Banaszek A., Łosiewicz Z., Jurczak W.`, Corrosion influence on safety of hydraulic pipelines installed on decks of contemporary product and chemical tankers, Polish Maritime Research nr 2 (98)/2018 Vol.25 ISSN 1233-2585, str.71-77
Published
2018-12-27
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency