Propozycja algorytmu wykrywania zmian kursu i prędkości śledzonego obiektu

Proposition of algorithm for detecting changes of course and speed of the tracked object

  • Marcin Mąka Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny
  • Mariusz Dramski Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny
Keywords: wykrywanie manewru, predykcja, obszar ograniczony, nawigacja, transport, najkrótsza droga, trajektoria optymalna

Abstract

Proces wyboru drogi w obszarze ograniczonym wymaga znajomości nie tylko samego obszaru, ale także bieżącego oraz przyszłego położenia innych poruszających się w nim obiektów. Zagadnienie to jest stosunkowo proste w przypadku gdy śledzone obiekty nie zmieniają kierunku ruchu oraz prędkości. Często jednak śledzone obiekty manewrują, co skutkuje koniecznością korekty wyznaczonej trajektorii obiektu własnego. Takie informacje pozwalają na minimalizację ryzyka ewentualnej kolizji. Jest to istotne zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i z uwagi na czynniki ekonomiczne. W niniejszym artykule zaproponowano algorytm detekcji zmian kierunku ruchu oraz prędkości śledzonego obiektu. Proponowane w artykule rozwiązania są rozwinięciem poprzednich badań uwzględniających poszukiwanie optymalnej trasy obiektu na obszarze ograniczonym. Autorzy proponują tu algorytm dla zastosowań w systemach wspomagania decyzji dla nawigacji morskiej, ale może być on z powodzeniem zastosowany również w innych obszarach transportu.

References

1. Borkowski P., „Ship course stabilization by feedback linearization with adaptive object model”, Polish Maritime Research vol. 21, no. 1(81) 2014, (14-19)
2. Dramski M., Missing Data Problem in the Event Logs of Transport Processes, Smart Solutions in Today’s Transport: 17th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2017, Katowice – Ustroń, Poland, April 5-8, 2017
3. Dramski M., Mąka M.: „Algorithm of solving collision problem of two objects in restricted area” Transport System Telematics TST 2013 (Communications in Computer and Information Science 395 - Activities of Transport Telematics, 2013, str. 251 - 257).
4. Dramski M., Mąka M., Uchacz W., „Network model of the shortest path selection in transport”, Communications in Computer and In-formation Science Volume 471, 2014, pp 369-375
5. Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN 1978
6. Sobczyk M., Statystyka, PWN 2018
Published
2018-12-21
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency