Wykorzystanie technologii RFID z zastosowaniem Big Data w procesach logistycznych

The usage of RFID technology using Big Data in logistics processes

  • Zbigniew Łukasik Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Bartłomiej Ulatowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Łukasz Łukasik Transportowy Dozór Techniczny
Keywords: rfid, logistyka, big data, bazy danych

Abstract

Identyfikacja radiowa (RFID) została szeroko zastosowana we wspieraniu zarządzania logistyką w zakładach produkcyjnych w których zasoby produkcyjne związane z urządzeniami RFID. Są one przekształcane w inteligentne obiekty produkcyjne (z ang. smart manufacturing objects - SMO), które są zdolne do wykrywania, współdziałania i rozumowania w celu stworzenia wszechobecnego środowiska technologicznego. W takim środowisku można gromadzić ogromne ilości danych i wykorzystywać je do wspierania dalszych decyzji, takich jak planowanie i harmonogramowanie logistyki. Poniższy artykuł przedstawia sposób wykorzystania dużych zbiorów danych z wykorzystaniem danych logistycznych z zastosowaniem technologii identyfikacji radiowej (RFID). Po pierwsze, tzw. procesory RFID-Cuboids są wprowadzane w celu utworzenia hurtowni danych, aby dane logistyczne zarządzane za pośrednictwem technologii RFID mogły być wysoce zintegrowane pod względem określonej logiki i operacji. Po drugie, tabele są używane do łączenia danych w celu zwiększenia jakości informacji
i zmniejszenia objętości zbioru danych.  

References

1. Zhong R. Y., Huang G. Q., Lan S., Dai Q. Y., Xu Ch., Zhang T., A big data approach for logistics trajectory discovery from RFID-enabled production data, China 2015
2. Clarke M., Big Data in Transport, The institution of Engineering and Technology, IET Sector Insights, strona internetowa: https://www.theiet.org
3. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Olszańska S., Podejście całościowe w planowaniu procesu transportu drogowego, Auto-busy 12/2017, s. 595-599
4. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Olszańska S., Rola spedytora w organizacji procesu transportowego na rynku europejskim, Autobusy 6/2018, s. 919-923
5. Bittencourt R., Valente A. M., Lobo E., Introducing a new support model for access control of road cargo vehicles at Brazilian ports through Radio Frequency Identification Technology (RFID), Re-vista Brasileira de Gestão Urbana (Brazilian Journal of Urban Management), 2018 set./dez., 10(3), 576-586
Published
2018-12-21
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency