Analiza probabilistyczna wirtualnego modelu ruchu pojazdów drogowych

Probabilistic analysis of a virtual road traffic model

  • Zbigniew Łukasik Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Małgorzata Górska Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: ruch uliczny, monitorowanie, symulacja

Abstract

Opierając się o model infrastruktury drogowej rozwiniętej w publikacjach [3, 5, 11], dysponując danymi uzyskanymi ze źródeł – punktów obserwacyjnych - zestawionych w [2, 6], a przekazanych dzięki technikom telekomunikacyjnym analizowanym w [4], możliwe było odzwierciedlenie komponentów ruchu drogowego i jego monitorowania na badanym obszarze w rzeczywistości wirtualnej. Metodą symulacyjną zagadnienie ruchu drogowego transformowane zostało w analogiczne zagadnienie monitorowania trajektorii w adekwatnym modelu komputerowym. W artykule rozpatrzono warstwę analityczną systemu.

References

1. Ciszewski T. , Nowakowski W. , Wojciechowski J.: Symulator pulpitu maszynisty, Czasopismo Logistyka 2015, nr 4 str. 2819--2824
2. Górska M.: Application of dash-cams in road vehicle location systems. Czasopismo Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 12, str. 122-126
3. Górska M.: Podstawy modelowania sieci dróg w Systemie Poszukiwania Pojazdów Drogowych Według Zadanych Cech, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 3/2013, str. 2139-2147
4. Górska M., Jackowski S.: Wybrane techniki sieciowej obserwacji ruchu pojazdu drogowego. Czasopismo TTS – Technika Transportu Szynowego 2012, nr 9, str. 2055-2062
5. Górska M.: Metody matematyczne ekstrapolacji trajektorii ruchu pojazdów drogowych. Czasopismo TTS – Technika Transportu Szynowego 2012, nr 9, str. 4201-4211
6. Górska M., Jackowski S.: Optymalizacja sieci inteligentnych obserwatorów. Czasopismo Logistyka 2011, nr 6, str. 1177-1186
7. Górska M.: Course prediction for mobile object tracing network. Proceedings of the 4th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, Poznań 2011, str. 148-152
8. Hudert S., Niemann C., Eymann T.: On Computer Simulation as a Component in Information Systems Research. Lecture Notes in Computer Science, Nr 6105, Global Perspectives on Design Science Research, str. 167-179, 2010
9. Łukasik Z.: Teoria informacji i sygnałów, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, 2012
10. Łukasik Z., Górska M.: Analysis Of Prediction Methods Applied To A Selected Road Vehicle Tracing System, Czasopismo Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 6/2018, ISSN 1509- 5878, str. 1915-918
11. Łukasik Z., Górska M.: The use of open geo-information bases for defining road nets in a given programming environment, Archives of Transport System Telematics nr 11 iss.1, 2018, ISSN 1899-8208, str. 46-52
12. Łukasik Z., Ciszewski T., Nowakowski W.: The human as the weakest link in ensuring technical safety, Conference Proceedings 17th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, University of Zilina, 2017, Part IV, str. 1788-1795
13. Łukasik Z., Ushakov A.: Modern container tracking systems on Russian railroads: technologies and prospects, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy nr 6/2017, str. 1613-1615
14. Meng X., Chen J.: Moving objects management: models techniques and applications, Wydawnictwa Tsinghua University Press, Beijing oraz Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010
15. Olariu S, Weigle M.C.: Vehicular networks – from theory to practice, Chapman & Hall/CRC, 2009
16. Rogowski A.: Podstawy metod probabilistycznych w transporcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Raom, 2013
17. Rogowski A., Lewiński A. i Skrok W.: Problem bezpiecznego monitoringu obiektów ruchomych w transporcie lądowym, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2013, nr 3 , str. 1701 – 1707
18. Sohn J.H., Baek W.K.: Vehicle dynamic simulation including an artificial neural network bushing model. Journal of Mechanical Science and Technology, Nr 19/1, str. 255-264, 2005
Published
2018-12-21
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency