Nośność elementów ściskanych zbrojonych prętami FRP. Wyniki badań doświadczalnych

The strength capacity of compression members reinforced with FRP bars. The results of structural testing

  • Maria Włodarczyk Politechnika Warszawska
Keywords: zbrojenie FRP, beton, stal, nośność, ściskanie, obciążenie osiowe

Abstract

W artykule przedstawiono badania doświadczalne elementów ściskanych zbrojonych prętami FRP (Fibre Reinforced Polymer) i stalowymi. Celem badań było oszacowanie wpływu rodzaju zbrojenia na ich nośność. Podczas badań zaobserwowano, że zniszczenie następowało poprzez zmiażdżenie betonu ściskanego.

References

1. Protchenko K., Włodarczyk M., Szmigiera E., Investigation of behaviour of reinforced concrete elements strengthened with FRP. “Science Direct, Precidia Engineering, Elsevier”, 2015, doi 10.1016/j.proeng.2015.07.132, s. 679-686.
2. Protchenko K., Włodarczyk M., Szmigiera E., Analysis of interface between FRP strip and concrete in structural systems. “Theoretical Foundations of Civil Engineering. Structural Mechanics, Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej, red, Jemioło S., Gajewski M., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej”, 2016, vol. 7, s. 111-120.
3. ACI 440R-07, Report on Fiber-Reinforced Polymer (FRP) Reinforcement for Concrete Structures, Reported by ACI Committee 440.
4. Runkiewicz L., Wpływ korozji na zagrożenia i awaryjność obiektów budowlanych, „Przegląd Budowlany”, 2016, nr 12, s. 32-37.
5. Garbacz A., Szmigiera E., Urbański M., Protchenko K., Kubas M., O badaniach hybrydowego zbrojenia FRP do konstrukcji infra-strukturalnych z betonu, „Inżynieria i Budownictwo”, 2017
nr 8, s. 63-68.
6. Szumigała M., Pawłowski D., Zastosowanie kompozytowych prętów zbrojeniowych w konstrukcjach budowlanych, „Przegląd budowlany” 2014 nr 3, s. 47-50.
7. Rduch A., Rduch Ł., Walentyński R., Właściwości i zastosowanie kompozytowych prętów zbrojeniowych, „Przegląd budowlany”, 2017 nr 11, s. 43-46.
8. Trochymiak W., Private communication, Politechnika Warszawska.
9. Garbacz A., Szmigiera E. Protchenko K., Urbański M., On mechanical characteristics of HFRP bars with various types of hybridization, “Polymers for Resilient and Sustainable Concrete Infra-structure/Reda Taha Mahmoud M., Girum Urgessa, Moneeb Genedy ( red. ), Springer”, 2018, doi: 10.1007/978-3-319-78175-4 83, s. 653-658.
10. Håkan Nordin, Björn Täljsten, Testing of hybrid FRP composite beams in bending, “Composite Part B: Engineering, Elsevier”, vol. 35, 2004, doi.10.1016/j.compositesb.2003.08.010, s. 27-33.
11. Neagow C.A., Gil L., Pérez M.A., Experimental study of GFRP concrete hybrid beams with low degree of shear connection, “Construction and Building Materials”, Vol. 101, part 1, 2015, doi. 10.1016/j.conbuildmat.2015.10.24, s. 141-151.
12. Włodarczyk M., Markowski H., Analiza pracy zginania belki ze zbrojeniem niemetalicznym, „TTS”, 2016 nr 12, s. 1- 6.
13. Koaik A., Bel S., Jurkiewicz B., Experimental Tests and analytical model of concrete GFRP hybrid beams under flexure, “Composite Structures”, vol 180, 2017 doi: 10.1016/j.compstruct.2017.07.059, s. 192-210.
14. Goldston M.W., Remennikov A., Neaz Sheikh M., Flexural behavior of GFRP reinforced high strength and ultra high strength concrete beams, “Construction and Building Materials”, vol. 131, 2017, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2016.11.094, s. 606-617
15. Urbański M., Łapko A., Effectivess of ß exural basalt reinforcement application in RC beam structures, “Modern materials, insralations and construction technologies, Fic S. (red.) John Paul II State School of Higher Education”, 2013, s. 113-123.
16. Kusumawardanigsih Y., Hadi M.N.S., Comparative behavior of hollow columns confined with FRP composites, Composite Structures, Cost 3987, Elsevier, 2010, doi 10.1016/j.compstruct.2010.05.020, s.9
17. Hosny M. Soghair, Mahmoud H.Ahmed, Atif M.Abdel-Hafez, Ahmed Ibrahim H.Ramadan, F.E.A. of R.C columns confined by CFRP laminates under axial and lateral load, “Al-Azahar Engineering, Ninth International Conference”, AEIC 2007, s. 53-64
18. Bo Hu, Jian-guo Wang, Guo-qiang Li, Numerical simulation and strength models of FRP-wrapped reinforced concrete columns under eccentric loading, “Construction and Building Materials, Elsevier”, 2010, doi 10.1016/j.compstruct.2010.12.036, s. 2751-2763.
19. PN-EN 1992-1-1, Eurokod 2, Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, 2008.
20. Nanni, De Luca, Jawaheri Zadeh, & CRC Press. (2014). Rein-forced concrete with FRP bars: Mechanics and design, Boca Ra-ton [etc.]: CRC Press Taylor & Francis Group.
21. Jamel A. Mechanical property improvement of carbon fiber rein-forced polymeric composites by filler dispersion: a review, The Journal of the Mississippi Academy of Sciences, July 2016
22. Nanni, De Luca, Jawaheri Zadeh, Reinforced concrete with FRP bars: Mechanics and design, Boca Raton [etc.]: CRC Press Taylor & Francis Group, 2014.
23. Wight, J., Reinforced concrete. Mechanics and design (7th ed., Global ed., Always Learning). Boston [etc.], Pearson 2016.
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests