Rodzaje danych eksploatacyjnych w Systemach Sterowania Ruchem Kolejowym

Types of operating data in Rail Traffic Control Systems

  • Bartłomiej Ulatowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Zbigniew Łukasik Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Alfred Kurkowski Bombardier Transportation (ZWUS) Polska
Keywords: kolej, sterowanie ruchem kolejowym, eksploatacja

Abstract

W tym artykule omówiono zagadnienia danych eksploatacyjnych w krajowych i europejskich systemach Sterowania Ruchem Kolejowym tj. w systemach ERTMS / ETCS oraz SRK. W artykule przedstawiono możliwości i ograniczenia dotyczące systemów ERTMS. Podano również ogólne zasady wdrażania systemów, a także przedstawiono określone poziomy funkcjonalne systemu Sterowania Ruchem Kolejowym. Artykuł opisuje i przedstawia dane eksploatacyjne związane bezpośrednio z systemami kolejowymi, które oparte zostały na normie opisanej w dokumencie E-1758. W artykule zwrócono uwagę na złożoność procesów Sterowania Ruchem Kolejowym, a także przedstawiono fakt konieczności unowocześnienia rozwiązań, które w nadchodzących latach będą prawdziwym wyzwaniem dla przemysłu kolejowego.

References

1. Levêque O., ETCS Implementation Book, Paris 2008 ISBN 2-7461-1499-2.
2. Strona internetowa Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms/what-is-ertms/levels_and_modes_en
3. Cetera A., Informatyzacja procesów opisowych eksploatacji i utrzymania urządzeń automatyki i telekomunikacji na posterunkach ruchu, TTS 5/2016
4. Lewiński A., Toruń A., Gradowski P., ERTMS/ETCS jako metoda poprawy funkcjonalności i przepustowości na liniach kolejowych, Logistyka 4/2015
5. Strona internetowa: https://rail.bombardier.com
6. Kycko M., Zabłocki W., Wybrane zagadnienia analizy wyboru systemu SRK dla linii kolejowej o zadanych parametrach ruchowo-przewozowych, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 2016
7. The ERTMS/ETCS signalling system: www.railwaysignalling.eu 2013-2014
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests