Porównanie powierzchni elementów sprężarek chłodniczych pracujących w różnych warunkach eksploatacji

Comparison of the surface of refrigeration compressor components operating under different operating conditions

  • Przemysław Tyczewski Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Szynowych
Keywords: sprężarka chłodnicza, zużycie, łożyko ślizgowe

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki badania zużycia rzeczywistych łożysk ślizgowych występujących w sprężarkach chłodniczych pracujących w różnych niekorzystnych warunkach pracy. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym składającym się z rzeczywistych elementów chłodniczych. Analiza zużycia polegała na porównaniu profili chropowatości powierzchni po próbach badawczych w ekstremalnych warunkach pracy z powierzchniami nowymi.

References

1. Górny K., Tyczewski P., Zwierzycki W., Characteristics of stands for wear tests of materials for refrigeration compressors elements, Tribologia, 3/2010, s. 75-84
2. Górny K., Tyczewski P., Zwierzycki W., Ocena wpływu mieszanin olejów sprężarkowych i czynników chłodniczych na trwałość wę-złów tarcia w sprężarkach chłodniczych, Tribologia, 4/2010, s. 117-128
3. De Melloa J.D.B., Binderb R., Demasc N.G., Polycarpouc A.A., Effect of the actual environment present in hermetic compressors on the tribological behaviour of a Si-rich multifunctional DLC coat-ing, Wear 267 (2009) 907–915
4. Tyczewski P., Porównanie zużycia węzłów tarcia sprężarek chłodniczych pracujących w niekorzystnych warunkach eksploatacyjnych, Tribologia 3/2012, s. 217-223
5. Tyczewski P., Analiza przyczyn uszkodzeń sprężarek chłodniczych, Logistyka, 3/2011, s. 2871-2875
6. Bonca, Butrymowicz D., Targański W., Flajduk T., Poradnik – Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła. Własności cieplne, chemiczne i użytkowe. IPPU MASTA, Gdańsk 2004
7. Hong-Gyu Jeon, Se-Doo Oh, Young-Ze Lee, Friction and wear of the lubricated vane and roller materials in a carbon dioxide refrigerant, Wear 267 (2009) 1252–1256
8. Górny K., Tyczewski P., Zwierzycki W., Specification of lubricating oil operation in refrigeration compressors, Tribologia, 3/2010, s. 63-73
9. Allison Y. Suh, Jayesh J. Patel, Andreas A. Polycarpou, Thomas F. Conry: Scuffing of cast iron and Al390-T6 materials used in compressor applications, Wear, 260 (7-8), 2006, s. 735-744
10. Tyczewski P., Stanowisko do badania uszkodzeń sprężarek chłodniczych, Problemy Eksploatacji – Maintenance Problems, 4/2011, s. 175-183
11. Tyczewski P., Analiza zużycia węzłów tarcia sprężarek chłodniczych pracujących w wysokiej temperaturze i ciśnieniu, Postępy Nauki i Techniki, 11/2011, s. 89-97
12. Tyczewski P., Analiza zużycia węzłów tarcia sprężarek chłodniczych pracujących w mieszaninie oleju i ciekłego czynnika chłodni-czego, Logistyka 06/2011, s. 3817-3823
13. Tyczewski P., Analiza zużycia węzłów tarcia sprężarek chłodniczych pracujących w obecności gorących gazów czynnika chłodni-czego, Logistyka 06/2011, s. 3825-3830
14. Tyczewski P., Brak oleju przyczyną uszkodzenia samochodowej sprężarki chłodniczej, Logistyka 3/2014, s. 6458-6462
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests