Badanie wpływu zastosowania powłoki Ti-Al-Cr-N na stan powierzchni elementów sprężarki chłodniczej

Investigation of the influence of Ti-Al-Cr-N coating on the surface condition of cooling compressor elements

  • Przemysław Tyczewski Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Szynowych
Keywords: sprężarka chłodnicza, powłoki, zużycie

Abstract

Elementy ruchowe sprężarek chłodniczych, mogą być narażone na różnego rodzaju procesy zużywania. Obecność czynnika chłodniczego powoduje, iż właściwości smarne i przeciwzużyciowe mieszaniny olej – czynnik są dużo gorsze niż oleju bez czynnika chłodniczego. W pracy przedstawiono wpływ zastosowania powłoki Ti-AI-Cr-N na stan powierzchni węzła tarcia występującego w sprężarkach agregatów chłodniczych. Badania wykonano przy użyciu modelowej maszyny tarciowej symulującej element sprężarki chłodniczej.

References

1. Allison Y. Suh, Jayesh J. Patel, Andreas A. Polycarpou, Thomas F. Conry: Scuffing of cast iron and Al390-T6 materials used in compressor applications, Wear, 260(7-8), 2006, s. 735-744
2. sors on the tribological behaviour of a Si-rich multifunctional DLC coating, Wear 267 (2009) 907-915
3. Górny K., Tyczewski P., Zwierzycki W., Specification of lubricating oil operation in refrigeration compressors. Tribologia, 3/2010, s. 63-73
4. Hong-Gyu Jeon, Se-Doo Oh, Young-Ze Lee: Friction and wear of the lubricated vane and roller materials in a carbon dioxide refrigerant, wear, 267(5-8), 2009, s. 1252-1256
5. M.L. Cannaday, A.A. Polycarpou: Advantages of C02 compared to R410a refrigerant of tribologically tested Aluminum 390-T6 sur-faces, Tribology Letters, 21 2006, s. 185-192
6. Nicholaos G. Demas, Andreas A. Polycarpou: Tribological investigation of cast iron air-conditioning compressor surfaces in C02 refrigerant, Tribology Letters, 22(3), 2006, s. 271-278
7. Nigel P. Garland, Mark Hadfield: Tribological analysis of hydro-carbon refrigerants applied to the hermetic compressor, Tribology International, 38(8), 2005, s. 732-739
8. Tyczewski P., Analiza przyczyn uszkodzeń sprężarek chłodniczych, Logistyka, 3/2011, s. 28712875
9. Tyczewski P., Brak oleju przyczyny uszkodzenia samochodowej sprężarki chłodniczej, Logistyka 3/2014, s. 6458-6462
10. Tyczewski P., Przykłady uszkodzeń sprężarek chłodniczych, Logi-styka 03/2012
11. Yucel Birol, Feriha Birol: Sliding wear behaviour of thixoformed AISiCuFe alloys, Wear, 265(11-12), 2008, s. 1902-1908
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests