Wpływ stylu jazdy kierowców na niepewność pomiarów emisji spalin na hamowni podwoziowej

Influence of drivers’ driving style on the uncertainty of measurements of exhaust emissions on a chassis dynamometer

  • Andrzej Szczotka Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej
  • Bartosz Puchałka Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej
  • Piotr Bielaczyc Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej
Keywords: emisja spalin, kierowca, styl jazdy

Abstract

Pomiary emisji związków szkodliwych spalin podczas testów na hamowni podwoziowej są jednymi z najistotniejszych i najbardziej skomplikowanych badań, jakim są poddawane pojazdy napędzane silnikami spalinowymi. W artykule został omówiony  jeden z istotniejszych czynników mających wpływ na końcowe wyniki emisji badanego pojazdu, a mianowicie wpływ stylu jazdy kierowcy.

References

1. Bielaczyc P., Szczotka A., Pajdowski P., Woodburn J., Development of vehicle exhaust emission testing methods – BOSMAL’s new emission testing laboratory. PTNSS-2011-SS1-101. Combustion Engines 1/2011 (144).
2. Bielaczyc P., Szczotka A., Pajdowski P., Woodburn J., Development of automotive emissions testing equipment and test methods in response to legislative, technical and commercial requirements. Paper 2013-103. Combustion Engines 1/2013 (152).
3. Materiały własne IBiRM Bosmal
4. UNECE, Regulation No. 83, 2015, available online: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/R083r5e.pdf, accessed 60 Feb 2015.
5. Klingenberg H.: Measuring and Testing Procedures for Motor Vehicle Exhaust Emissions - a Survey and Critique. Archiv für technisches Messen, 44. Jahrgang 1977.
6. Klingenberg H.: Automobile Exhaust Emission Testing - Measurement of Regulated and Unregulated Exhaust Gas Components, Exhaust Emission Tests, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1996.
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests