Badanie właściwości tribologicznych kompozytów epoksydowych i rezolowych w warunkach tarcia technicznie suchego

Study of tribological properties of epoxy and resins composites under technically dry friction conditions

  • Sylwester Stawarz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Magdalena Stawarz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Robert Gumiński Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Wojciech Kucharczyk Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
Keywords: Żywice fenolowo-formaldehydowe, PTFE, grafit, kompozyt, technologia, samosmarujące się styki ślizgowe, właściwości tribologiczne

Abstract

W artykule omówione zostały wyniki badań tribologicznych kompozytów epoksydowych i rezolowych. Zbadano stan powierzchni próbek kompozytów, pracujących w węzłach ślizgowych. Stwierdzono, że istnieje możliwość zastosowania tańszych żywic rezolowych do kompozytów ślizgowych (w miejsce stosowanego Epidianu 5). Wykonano testy, które wykazały, że zwiększenie zawartości PTFE w kompozycie powodowało obniżenie zarówno współczynnika tarcia, jak i zużycie. Wyniki analizy rentgenograficznej potwierdziły występowanie zjawiska selektywnego przenoszenia.

References

1. Challen B., Barnescu R., Diesel Engine Reference Book. Butterworth-Heineman, Oxford 1999.
2. Mazurkiewicz A.: Ocena właściwości i kształtowania ubytkowego kompozytu PTFE-brąz, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, R. 17, nr 6, 2017.
3. Trębicki K., Królicka A.: Próby wytrzymałościowe kompozytów polimerowych, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy trans-portowe, R. 18, nr 9, 2017.
4. Huang S.X., Paxton K., A Macrocomposite Al Brake Rotor for Reduced Weight and Improved Performance. Journal of Metals, Vol. 50, No. 8, 1998.
5. Siepracka B., Szumniak J., Stawarz S.: „Wpływ rodzaju osnowy na właściwości tribologiczne kompozytów ślizgowych z dyspersją teflonową”, Tribologia 4/2003.
6. Lawrowski Z.: Bezobsługowe łożyska ślizgowe, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
7. Trębicki K., Królicka A.: Wpływ struktury materiałów kompozytowych na właściwości mechaniczne, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, R. 18, nr 9, 2017.
8. Siepracka, B. , Szumniak, J. , Stawarz, S. , Gajewska, J.: Wpływ rodzaju lepiszcza na własności kompozytów ślizgowych, Inżynieria Powierzchni, 2005, Nr 4, s. 39-46
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests