Analiza niezawodnościowo-eksploatacyjna układów zasilania ITS z uwzględnieniem OZE

Reliability and exploitation analysis of ITS power systems including RES

  • Mirosław Siergiejczyk Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
  • Adam Rosiński Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
  • Jerzy Chmiel Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Keywords: niezawodność, eksploatacja, inteligentny system transportowy, odnawialne źródła energii

Abstract

Problematyka analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej układów zasilania stosowanych w inteligentnych systemach transportowych (ITS) jest niezwykle istotna z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Stosowanie w systemach ITS zaawansowanych urządzeń elektronicznych wymaga zasilania ich z odpowiednio zaprojektowanych układów zasilania. Aby zapewnić ciągłość działania urządzeń elektronicznych stosuje się najczęściej zasilanie podstawowe i rezerwowe. Powinny one cechować się określonymi wartościami wskaźników niezawodnościowych i eksploatacyjnych. Dlatego też został opracowany model niezawodnościowo-eksploatacyjny układu zasilania z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (OZE), jaki jest m.in. stosowany w inteligentnych systemach transportowych. Pozwoliło to na uzyskanie zależności umożliwiających wyznaczenie wartości prawdopodobieństw przebywania układu zasilania zastosowanego w inteligentnym systemie transportowym w określonych stanach niezawodnościowo-eksploatacyjnych.

References

1. Będkowski L., Dąbrowski T., Podstawy eksploatacji, cz. II Podstawy niezawodności eksploatacyjnej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2006.
2. Billinton R., Allan R.N., Reliability evaluation of power systems, Plenum Press, New York 1996.
3. Burdzik R., Konieczny Ł., Figlus T., Concept of on-board comfort vibration monitoring system for vehicles, in the monograph “Activi-ties of Transport Telematics”, editors: Mikulski J., TST 2013, CCIS 395, Springer, Heidelberg 2013, pp. 418-425.
4. Burdzik R., Konieczny Ł., Research on structure, propagation and exposure to general vibration in passenger car for different damp-ing parameters, “Journal of Vibroengineering”, 2013, vol. 15, issue 4, pp. 1680-1688.
5. Dabrowski T., Bednarek M., Fokow K., Wisnios M., The method of threshold-comparative diagnosing insensitive on disturbances of diagnostic signals, “Przegląd Elektrotechniczny - Electrical Re-view”, 88(11A), 2012, pp. 93-97.
6. Dąbrowski T., Paś J., Olchowik W., Rosiński A., Wiśnios M., Pod-stawy eksploatacji systemów. Laboratorium, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2014.
7. Duer S., Zajkowski K., Duer R., Paś J., Designing of an effective structure of system for the maintenance of a technical object with the using information from an artificial neural network, “Neural Computing & Applications”, 2012; 23(3), pp. 913–925. DOI: 10.1007/s00521-012-1016-0.
8. Duer S., Zajkowski K., Płocha I., Duer R., Training of an artificial neural network in the diagnostic system of a technical object, „Neural Computing & Applications”, 2013, vol. 22, no. 7, pp. 1581-1590.
9. Dyduch J., Paś J., Rosiński A., Podstawy eksploatacji transportowych systemów elektronicznych, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2011.
10. Kalupova B., Hlavon I., Intelligent transport systems in the management of road transportation, “Open Engineering”, 2016, vol. 6, issue: 1, pp. 492-497, DOI: 10.1515/eng-2016-0062.
11. Paś J., Rosiński A., Selected issues regarding the reliability-operational assessment of electronic transport systems with re-gard to electromagnetic interference, “Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability”, 2017, 19(3), pp. 375–381, DOI: 10.17531/ein.2017.3.8.
12. Paś J., Shock a disposable time in electronic security systems, „Journal of KONBiN”, 2016, nr 2(38).
13. Paś J., Siergiejczyk M., Interference impact on the electronic safety system with a parallel structure, „Diagnostyka”, 2016, vol. 17, no. 1.
14. Paś J., Eksploatacja elektronicznych systemów transportowych, Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny, Radom 2015.
15. Rosiński A., Modelowanie procesu eksploatacji systemów telematyki transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
16. Siergiejczyk M., Krzykowska K., Rosiński A., Grieco L.A., Reliability and viewpoints of selected ITS system, in: „Proceedings 25th International Conference on Systems Engineering ICSEng 2017”, editors: Selvaraj H., Chmaj G., Zydek D., IEEE, Conference Pub-lishing Services (CPS), 2017, pp. 141-146, DOI: 10.1109/ICSEng.2017.68.
17. Siergiejczyk M., Krzykowska K., Rosiński A., Evaluation of the influence of atmospheric conditions on the quality of satellite sig-nal, in monograph „Marine Navigation”, editor: Weintrit A., CRC Press/Balkema, London 2017, pp. 121-128.
18. Siergiejczyk M., Paś J., Rosiński A., Issue of reliability–exploitation evaluation of electronic transport systems used in the railway environment with consideration of electromagnetic interference, “IET Intelligent Transport Systems”, 2016, vol. 10, issue 9, pp. 587–593.
19. Stawowy M., Dziula P., Comparison of uncertainty multilayer models of impact of teleinformation devices reliability on information quality, in “Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2015”, editors: Podofillini L., Sudret B., Stojadinovic B., Zio E., Kröger W., CRC Press/Balkema, 2015, pp. 2685-2691.
20. Stawowy M., Kasprzyk Z., Identifying and simulation of status of an ICT system using rough sets, in: “Proceedings of the Tenth International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX”, editors: W.Zamojski, J. Mazurkiewicz, J. Sugier, T. Walkowiak, J. Kacprzyk, given as the monographic publishing series – „Advances in intelligent systems and computing”, vol. 365. Springer, 2015, pp. 477-484.
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests