Pomiar ogniwa Peltiera z wykorzystaniem platformy Arduino

Measurement of Peltier modules using the Arduino platform

  • Emil Sadowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Roman Pniewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: termoelement, termogenerator, ogniwo Peltiera, efekt Peltiera, efekt Sebeecka

Abstract

W artykule omówiony został układ do pomiarów modułów termoelektrycznych Peltiera przy zastosowaniu platformy Arduino opartej na mikrokontrolerze Atmega328P. Przedstawiono także wyniki z takich pomiarów dla ogniwa termoelektrycznego z serii TEC1-12705. Zarówno dla pracy w trybie chłodzenia (zjawisko Peltiera), jak i w przypadku pracy jako termogenerator (zjawisko Sebeecka).

References

1. Sadowski E. Rejestrator wybranych czynników środowiskowych na Raspbbery Pi. Autobusy. 12/2017
2. Thermoelectric Modules Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2015 – 2023.
3. Thermoelectric Modules Market Expected to Reach US$ 763.5 Mn by 2022 Globally: Transparency Market Research
4. DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer. MAXIM, 2008.
5. INA3221 Triple-Channel, High-Side Measurement, Shunt and Bus Voltage Monitor with I2C- and SMBUS-Compatible Interface. Texas Instruments. 2016.
6. ADS111x Ultra-Small, Low-Power, I2C-Compatible, 860-SPS, 16-Bit ADCs WithInternal Reference, Oscillator, and Programma-ble Comparator. Texas Instruments. 2018.
7. O'Halloran S., Rodrigues M. Power and Efficiency Measurement in a Thermoelectric Generator. American Society for Engineering Education, 2012
8. Sidorczyk M. Wykorzystanie generatorów termoelektrycznych do lokalnego wytwarzania energii pomocniczej w systemach cieplnych. Rozprawa doktorska 2016. Wrocław.
9. V.Yu. Lutsenko, A.S. Zhagrov. Experimental investigation of periodic transient mode of thermoelectric generator. Journal of thermoelectricity. 2016. № 3
10. Filin S. Termelektryczne urządzenia chłodnicze, IPPU Masta, Gdańsk 2002. ISBN 83-913895-6-1.
11. Pniewski R. Sadowski E. Kowalik R. Wykorzystanie ogniw Peltie-ra w układach chłodzących pojazdów autobusowych. Autobusy. 6/2016
12. Laird Technologies Acquires Nextreme Thermal Solutions Tech-nology. 2013. https://www.lairdtech.com/news/laird-technologies-acquires-nextreme-thermal-solutions-technology (dostęp 27.10.2018r)
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests