Problemy budowy i eksploatacji współczesnych nadwozi izotermicznych i chłodniczych

Problems of construction and operation of modern isothermal and refrigerated bodies

  • Tomasz Rochatka Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
Keywords: nadwozie izotermiczne i chłodnicze, uszkodzenie nadwozia, termowizja

Abstract

W artykule przedstawiono opis konstrukcji nadwozi izotermicznych i chłodniczych, ich wrażliwość na uszkodzenia głównie mechaniczne oraz przykłady różnych typów uszkodzeń. Przedstawiając uszkodzenia nadwozi opisano mechanizm powstania, zobrazowano uszkodzenia za pomocą zdjęć termowizyjnych i omówiono konsekwencje tych uszkodzeń. Artykuł zawiera opis metod badania uszkodzeń nadwozi, przedstawiając zalety i wady metod badawczych. Wyniki badań mogą być podstawą do podjęcia decyzji o dalszej eksploatacji lub kwalifikacji do naprawy.

References

1. Rochatka T.: Termowizja jako narzędzie w diagnostyce uszkodzeń nadwozi izolowanych i chłodniczych. Autobusy Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12/2017, s. 1267-1270
2. Rochatka T.: Wpływ cyklicznego zamrażania i rozmrażania wilgoci zawartej w materiale izolacyjnym na straty ciepła ściany nadwozia chłodniczego, Autobusy Technika, Eksploatacja, Systemy Trans-portowe, 12/2017, s. 1271-1274
3. Rochatka T., Method elaboration for determining heat losses within head leakage bridges occurring in isothermal and cooling bodies, Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola 6 (61) / 2015
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests