Bezpieczeństwo jednokanałowych układów sterowania zrealizowanych w logice odwracalnej

Safety of single-channel control systems implemented in reversible logic

  • Roman Pniewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Michał Dobrzański Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: bezpieczeństwo, logika odwracalna, niezawodność

Abstract

W artykule przedstawiono stanowisko badawcze służące do sprawdzenia możliwości wykorzystania seryjnie produkowanej przekładni bezstopniowej JATCO CVT7 pod kątem obsługi mechanicznego akumulatora energii będącego wtórnym źródłem energii prototypowego hybrydowego układu napędowego.

References

1. Al Mahamud A., Begum Z., Hafiz M. Z., Islam S., Rahman M. M.: “Synthesis of Fault Tolerant Reversible Logic Circuits”. Proceedings of IEEE International Conference on Testing and Diagnosis, Chengdu, China, 2009, s. 1-4.
2. Dobrzański M., Pniewski R.: Obwody logiki odwracalnej odporne na błędy, TTS Technika Transportu Szynowego 12/2016
3. Haghparast M., Navi K.: “A novel fault tolerant reversible gate for nanotechnology based systems”, American Journal of Applied Science, vol. 5, no. 5, 2008, s. 519-523
4. Hayes J. P., Markov I. L., Patel K. N.: “Fault Testing for Reversible Circuits”. Proceedings of IEEE VLSI Test Symposium, Napa, CA, 2003, s. 410-416
5. Landauer R.: “Irreversibility and heat generation in the computational process”. IBM Journal of Research and Development, Vol. 5, Issue 3, 1961, s. 183-191
6. Parhami B.: “Fault-Tolerant Reversible Circuits”. Proceedings of 40th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, Pacific Grove, CA, 2006, s. 1722-1726
7. Pniewski R.: Modelowanie logiki rewersyjnej w języku VHDL, Logi-styka 3/2015
8. Pniewski R.: Wielomiany Reeda Müllera w syntezie logiki rewersyjnej, TTS Technika Transportu Szynowego 12/2017
9. Pniewski R., Bojarczak P., Kornaszewski M.: Application of Reversi-ble Logic in Synthesis of Traffic Control Systems, TST 2017: Smart Solutions in Today’s Transport pp 447-460
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests