Modelowanie pracy rezerwowego źródła energii elektrycznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Modeling of the operation of the reserve source of electric energy of railway traffic control devices

  • Piotr Osa Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Jerzy Wojciechowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Marek Wójtowicz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Informatyki i Matematyki
  • Nikolai Osmolovskii Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Informatyki i Matematyki
Keywords: agregat prądotwórczy, rezerwowe źródło energii elektrycznej, urządzenia srk, obliczenia symulacyjne

Abstract

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z problemem modelowania pracy rezerwowego źródła energii elektrycznej dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Nakreślono problematykę urządzeń srk oraz budowy i koncepcji zasilania ich w energię elektryczną. W części zasadniczej przedstawiono model symulacyjny pracy agregatu prądotwórczego, wykorzystywanego jako rezerwowe źródło zasilania elektrycznego. Pokazano modyfikacje modelu do pracy w najważniejszych stanach eksploatacyjnych. Zaprezentowano wyniki obliczeń symulacyjnych.

References

1. Dyduch J., Kornaszewski M., Pniewski R., Rozwój infrastruktury badawczej UTH Radom o nowe urządzenia automatyki kolejowej „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 6.
2. Dyduch J., Kornaszewski M., Systemy sterowania ruchem kolejowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Radom 2013.
3. ELMECO, Instrukcja użytkowania - Jedno i trójfazowe spalinowe zespoły prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi.
4. Kaska J., Łukasik Z., Nowakowski W., Wojciechowski J., Nowoczesny układ sterowania asynchronicznego napędu trakcyjnego, „Logistyka” 2014, nr 6.
5. Kornaszewski M., Analiza stanu technicznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym eksploatowanych na kolejach polskich, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 6.
6. Kornaszewski M., Dyduch J., Nowe systemy w zarządzaniu ruchem kolejowym w Polsce, „Przegląd Komunikacyjny” 2017, nr 10.
7. Kornaszewski M., Łukasik Z., Sadkowski P., Wojciechowski J., Wybrane problemy zasilania urządzeń srk w krajowym transporcie kolejowym „Logistyka” 2008, nr 6.
8. Kuśmińska-Fijałkowska A., Łukasik Z., Information and Communi-cation Technologies in the Area with a Complex Spatial Structure, Information, Communication and Environment, 2015.
9. Linz Electric - LE E1X- LUGILO 2004 (REV.0), Instrukcja użytkowania i obsługi bez szczotkowych prądnic trójfazowych serii E1X.
10. Ciszewski T., Nowakowski W., Wojciechowski J., Symulator pulpitu maszynisty, „Logistyka” 2015, nr 4.
11. Łukasik Z., Nowakowski W., Kuśmińska-Fijałkowska A., Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, “Logistyka” 2014, nr 4.
12. Łukasik Z., Nowakowski W., Wojciechowski J., Wyposażenie laboratorium systemów sterowania i diagnostyki pojazdów szynowych w symulator pulpitu maszynisty, „Logistyka” 2014, nr 6.
13. Mikulski A., Tajer T., Maszyny i urządzenia elektryczne w automatyce srk, tom II, WKŁ, Warszawa 1989.
14. Olczykowski Z., Kozyra J., Wojciechowski J., Awarie systemu elektroenergetycznego zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania transportu samochodowego, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 6.
15. PN-ISO 8528-1. Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikami spalinowymi tłokowymi. Zastosowania kwalifikacje i wymagania eksploatacyjne.
16. Wiatr J., Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych, wyd. II, D.W. Medium, Warszawa 2009.
17. Wojciechowski J., Lorek K., Nowakowski W., An Influence of a Complex Modernization of the DC Traction Power Supply on the Quality Parameters of the Electrical System’s Electrical Energy. MATEC Web of Conferences, vol. 180 (2018), 13th International Conference Modern Electrified Transport – MET’2017, Warsaw, Poland.
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests